Barne- og ungdomsidrett

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett vedtatt av Idrettstinget gjelder fullt ut
også for medlemmer av Norges Styrkeløftforbund.
All idrettslig aktivitet for ungdom under 19 år skal skje i samsvar med Nifs retningslinjer for ungdomsidrett. Dette innebærer også at det skal tilrettelegges for at ungdommer kan være med, i flere idretter så lenge de selv vil, og at de skal være med på å planlegge sin egen idrettsaktivitet og sette sine egne sportslige mål.

NIFs temaside – idrettens barnerettigheter

NIFs temaside – barneidrett

NIFs temaside – ungdomsidrett

Plan for å motvirke økonomiske barriere for barn og unges deltagelse i idretten

Informasjon om nye bestemmelser for utøvere under 14 år

Styrkeløft for barn og unge