Puljeoppsett og innveiing, NM Benkpress U 2018

Puljeoppsett og innveiingslister er klare for NM Benkpress Utstyr 2018.

Tidsskjema:

Pulje   Innveiing   Start   Slutt
1          0800     1000     1039
2          0800     1039     1136
3          1030     1230     1318
4          1030     1318     1354
5          1230     1430     1506
6          1230     1506     1606
7          1400     1606     1703

NB – det er kun pulje 1, 3 og 5 som har sikre starttider! Puljene 2, 4, 6 og 7 starter umiddelbart etter puljen foran.

Innveiingslister HER.

Resertifisering – Antidoping Norge

Vi ønsker å skryte litt av de klubbene som har resertifisert seg de seneste årene.  Bra jobba.

Her er de flinkeste i klassen.

Nittedal atletenes gym og kraftsport klubb Akershus Feb 09/2018
Drammen Styrkeidrettslag Buskerud Sep 27/2017
Bømlo Idrettsråd Hordaland Sep 04/2017
Tromsø Atletklubb Troms Apr 05/2017
Bjørgvin Styrkeløft Klubb Hordaland Apr 03/2017
Bømlo Idrettsråd Hordaland Mar 29/2017
Skien Atletklubb Telemark Feb 07/2017
Oslo Styrkeløftklubb Oslo Jan 19/2017
Lørenskog Atletklubb Akershus Jan 12/2017
SPUVI Buskerud Dec 16/2016
Ganddal Atletklubb Rogaland Oct 27/2016
Odin Styrkeløftklubb Hordaland Aug 25/2016
Bømlo Idrettsråd Hordaland May 19/2016
Bodø Atletklubb Nordland May 09/2016
Bodø Atletklubb Nordland May 09/2016
Sande Kraftsport klubb Vestfold Nov 27/2015

Antidoping Norge anbefaler alle klubber og idrettlag å resertifisere seg  hvert 3 år.  Vedlagt link kan brukes for resertifisering

http://www.rentidrettslag.no/Register.aspx?Resertifisering=True

 

 

Samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene i 2018 (Idrettsregistreringen) – informasjon om tidsplan

Idrettslagene skal iht. forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, innen 30. april hvert år rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. – utfyllende informasjon finnes her. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Informasjon om tidsfrister mv samordnet søknad og rapportering 2018

Varslingskanal

NIF ønsker at alle er kjent med at NIF har etablert en varslingskanal der enhver kan varsle om kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet.

 

Idrettsstyret har oppnevnt NIFs juridiske avdeling som mottaksorgan for varsler. Alle varsler skal enten sendes via varslingskanalen eller på epost til varslinger@idrettsforbundet.no.

 

Varslene vil behandles konfidensielt.

 

For mer informasjon om rutinene, se her.

 

NIF oppfordrer alle særforbund og idrettskretser til å informere om varslingskanalen til sine ansatte, tillitsvalgte, utøvere og andre som bør kjenne til varslingskanalen.

 

Generelle spørsmål om forhold knyttet til varslingskanalen kan sendes til NIFs juridiske avdeling på lovsaker@idrettsforbundet.no

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2018

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2018

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2018. Norges idrettsforbund (NIF) har laget en
egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.

Idrettslagene kan i særlige tilfeller få utsatt frist til å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne
hvilke særlige grunner det har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Søknaden sendes til den aktuelle idrettskretsen.

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2018

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.17 til NIF innen 30.04.18. Samordnet søknad og
rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2018.

Dersom idrettslaget benytter et annet godkjent elektronisk medlemsregister enn KlubbAdmin, skal idrettslaget
likevel fortsatt logge seg inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Innlevering av reiseregninger

VI vil minne dere på innleveringsfrist for reiseregninger i forbindelse med oppgaver relatert NSF.

I 2017 var mange alt for sene med å sende inn så i 2018 vil vi stramme inn på dette.
Legg merke til at det står sendt innen  2 uker etter reisedato.

De som kommer for sent vil ikke bli utbetalt.

Dette står på reiseregningen:

Alt må fylles ut før betaling finner sted, og alle bilag må være vedlagt og nummerert.

Reiseregning må være sendt innen 2 uker etter reisedato!

Udokumentert reiseregning blir ikke behandlet. (Kun billigste reisemåte dekkes).

Utbetaling skjer den 15. (dersom bilagene er levert innen den 5.)

NB! Styremedlem fyller inn info til regnskap om avdeling/prosjektnummer