Resultater fra Frekvensprosjektet

nsf_logo_liten.jpgResultatene etter frekvensprosjektet begynner å bli klare – og hittil viser de ikke bare klare tendenser, resultatene er også statistisk signifikante. Bjørnar Brende Smestad deltok i prosjektet og har her skrevet en foreløpig rapport.

Oppdatering fra Frekvensprosjektet

nsf_logo_liten.jpgDet har så langt vært en god søknadsmasse til prosjektet, men det er fortsatt noen ledige plasser.
Alle lisensierte løftere som til nå har søkt, er sikret plass i prosjektet, og kan planlegge frem mot samlingsuken mellom 3 - 9 August.

Truls Raastad med i Frekvensprosjektet

thumb_truls_raastad.jpgFor å gjennomføre et så omfattende prosjekt som Frekvensprosjektet, har NSF knyttet seg opp mot flere andre eksterne ressurser, først og fremst Norges Idrettshøgskole. Prosjektansvarlig fra NIH’s side er Truls Raastad.

Frekvensprosjektet

thumb_nih.pngNSF og Norges Idrettshøgskole planlegger å gjennomføre en vitenskapelig treningsstudie høsten 09 og vil herved invitere løftere av begge kjønn til deltagelse på prosjektet.