Nyheter for klubber.

Idrettsregistrering 2014

Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.