, , , ,

Oppsummering EM utstyr 2022

EM utstyr i Tsjekkia er over, og for et stevne det har vært for det norske landslaget!Den norske nasjonalsangen henger enda igjen i korridorene i Pilsen, mens vi her hjemme kan feire seks europamestre, to bronsevinnere og 22 delgrensmedaljer fordelt på 10 løftere. Tar vi i tillegg med de tre jr. løfterne som deltok på jr. EM tidligere i uken sitter vi igjen med 9 europamestre og 30 delgrensmedaljer.I tillegg tok vi med oss 2 verdensrekorder, en i markløft og en i benkpress. 
,

NM Styrkeløft m. utstyr

NM Styrkeløft med utstyr arrangeres 22. juni. Puljeoppsettet og innveiingslisten er klar. Alt av informasjon finner du på NM - siden

Utlysning av spillemidler til rekrutteringsutstyr paraidrett 2022 

Kulturdepartementet (KUD) gir årlig Norges idrettsforbund (NIF) tilsagn om tilskudd på ordinære  spillemidler til utstyr. Av tilskuddsbeløpet er det satt av et beløp som er øremerket tilskuddsordningen  til rekrutteringsutstyr paraidrett (idrett for personer med funksjonsnedsettelse). NIF må ta forbehold  om størrelsen på tildelingen fra KUD. Dette er midler alle særforbundene kan søke om. Det er ikke krav om egenandel. Dersom  søknadsomfanget er større enn tilskuddet, vil det bli foretatt en prioritering av søknadene basert på  kriteriene og en eventuell avkortning av tildelingen.