Nyheter for regioner.

,

NIF lyser ut midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for år 2015.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse utsatte grupper, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker med en psykisk lidelse eller rusavhengighet, eldre eller inaktive barn og voksen. Prosjektstart er i januar 2015. Mer informasjon om ordningen finnes på www.idrett.no under temasider og støtteordninger.