Nytt fra IPF kongressen

På IPF kongressen i Pilsen, ble Dietmar Wolf gjenvalgt som leder i Disciplinary Committee, mens Inger Blikra ble gjenvalgt som medlem i Athletes Commission.

 

Konstituering av nytt styre

Det nye styret i NSF hadde sitt første styremøte helgen 5. og 6. november. Ansvarsområder ble fordelt og en oversikt over styrets fordeling av ansvarsområder og oppgaver finnes i menyen under NSF.