37147_449196797055_2021272_n
, , ,

Informasjon om trener I utdanning 2015

Norges Styrkeløftforbund ønsker å prioritere Trener I utdannelse i 2015. I tildelingsbrevet til regionene for i år er det satt av et beløp til instruktørhonorar til dette formålet. Her kommer ytterligere informasjon om gjennomføring av denne utdanningen.