Koronatiltak fra myndighetene

Det kan finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der.

Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende regler

Koronavettregler for styrkeløft:

Koronavettregler-for-styrkeløft-oppdatert-28-september-2021

 

Konkurranse:

Regler for konkurranser under Covid 19 oppdatert 14 januar

 

Veiledere:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

 

Nyhetssaker:

Regler for konkurranser i Norges styrkeløftforbund under COVID 19 for de som ikke har unntak fra forskriften

Det er igjen tillatt å arrangere stevner også for voksne i breddeidretten, men med noen begrensninger.

Innskjerping i nasjonale koronaregler fra i dag onsdag 15.12.2021

Innskjerping i nasjonale koronaregler fra i dag onsdag 15.12.2021 og i 4 uker til 11.januarStevner: Anbefaling om å avlyse eller utsette arrangementer.Trening: Anbefaling om å avlyse eller utsette organisert trening innendørs for voksne. Egentrening i klubblokaler eller annet treningssted er lov så lenge man holder avstand. Barn i grunnskolealder eller yngre kan drive organisert trening innendørs i grupper på maks 20. Landslagsutøvere i åpen klasse og junior kan trene som normalt. Garderober anbefales holdt stengt.

Nye nasjonale koronaregler fra i dag 09.12.2021

Les mer om de nye nasjonale koronaregler som gjelder trening og konkurranse fra i dag.

Oppdaterte koronavettregler

Nye koronatiltak fra myndighetene Myndighetene fjernet alle sentrale koronatiltak,  men pandemien og smittespredningen er allikevel ikke helt over ennå. Fremdeles kan det finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der. Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende […]

Nye lettelser idretten

Trinn 4 i gjenåpningsplanen har blitt utsatt. En ny vurdering vil gjøres i midten av august, men de har likevel gitt nye lettelser til idretten. Voksne breddeidrettsutøvere kan fra og med førstkommende mandag delta på idrettsarrangementer på tvers av kretser og regioner. Det er gledelige nyheter https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/ytterligere-lettelser-for-breddeidretten-for-voksne/

Oppdaterte koronavettregler og regler for konkurranse

Ny regler for fra i dag søndag 20.06.21 Breddeidretten kan igjen trene med kontakt når det er nødvendig for gjennomføring av idretten. Breddeidretten kan igjen konkurrere med kontakt innen egen region, det betyr at: Det er lov å sikre som normalt Det er lov å løfte med utstyr Det er lov å få avløft Det […]

Nye koronaregler fra 27. mai

Fra 27. mai gjelder nye regler og anbefalinger for idrett og for arrangementer, og vi har oppdatert de generelle koronavettreglene for styrkeløft, og regler for konkurranser under Covid 19 for de som ikke har unntak fra forskriften. Oppdaterte regler finner du her Covid-regler   De viktigste endringene er at det nå er lov å drive […]

NM Styrkeløft utstyr 2021 planlegges gjennomført i Askim

NM styrkeløft utstyr var planlagt gjennomført under NM-veka i Sarpsborg. Her har alle innendørsidretter blitt fjernet fra programmet. Vi planlegger å avholde mesterskapet i Askim, med forbehold om endringer i smittesituasjonen. Mesterskapet flyttes fra 23. juni til helgen, lørdag 26. juni og søndag 27. juni. Se mer info under. Som kjent er begge våre NM […]

Informasjon NM-Veka

På grunn av smittesituasjonene blir det ikke noe av NM Styrkeløft med utstyr i Sarpsborg. Smitten er for høy i området og signalene fra kommunen er at de ikke har noen planer om åpne for innendørs arrangement innen NM og slutten av juni. Norges Styrkeløftforbund jobber med å prøve å finne annen arrangør på Østlandet […]

Reisekarantene ved deltakelse på stevner i utlandet

Det er flere usikkerhetsmomenter ved deltakelse på et internasjonalt stevne i utlandet slik smittesituasjonene og reglene er i dag, et av de største er det med innreisekarantene osv. Vi vet heller ikke hvordan reglene vil være når de forskjellige stevnene blir arrangert. Styret har derfor bestemt at Norge Styrkeløftforbund ikke kan dekke et ev. opphold […]