Nye koronatiltak fra myndighetene. Gjelder fra 16.04.2021

Myndighetene letter på de nasjonale reglene fra fredag 16. april. Fremdeles vil det finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der.

Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende regler

Koronavettregler for styrkeløft:

Koronavettregler-for-styrkeløft-oppdatert-13-april-2021

 

Konkurranse:

Regler-for-konkurranser-under-Covid-19-for-de-som-ikke-har-unntak-fra-forskriften-13.04.21

Regler-for-konkurranser-i-Norges-styrkeløftforbund-under-Covid-19-13.04.21

Toppidrett:

Regler for toppidrett i Norges styrkeløftforbund under COVID 19

Folkehelseinstituttets anbefalte smitteverntiltak ved nærkontakt innen toppidrett

 

Veiledere:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

 

Nyhetssaker:

Informasjon NM-Veka

På grunn av smittesituasjonene blir det ikke noe av NM Styrkeløft med utstyr i Sarpsborg. Smitten er for høy i området og signalene fra kommunen er at de ikke har noen planer om åpne for innendørs arrangement innen NM og slutten av juni. Norges Styrkeløftforbund jobber med å prøve å finne annen arrangør på Østlandet […]

Endrede nasjonale koronaregler fra fredag

Myndighetene letter på de nasjonale reglene fra fredag 16. april. Fremdeles vil det finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der. Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende regler: Barn og unge under 20 år kan trene og […]

Nye koronatiltak fra myndighetene

Myndighetene kom i dag med nye koronatiltak for de neste to ukene. For oss i idretten er det få endringer i de nasjonale reglene fra de innstramningene som ble kunngjort for to uker siden. En gledelig endring er at det igjen tillates organiserte treninger for barn og unge under 20 år. Stevner er fremdeles forbudt […]

Nye koronainnstramminger fra myndighetene

All organisert idrettsaktivitet skal utsettes til etter 18. januar. Innstrammingen gjelder også lisensutøvere og utøvere under 20 år. Dette innebærer at alle stevner og fellestreninger frem til 18. januar må avlyses. Egentrening i klubb er tillatt så lenge alle koronaregler overholdes, og det er mulig å holde minst en meters avstand mellom alle til enhver […]

Endringer i covid19-forskriften om arrangementsstørrelse

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort endringer i covid19-forskriften om arrangementsstørrelse, og dette gjelder også idrettsarrangementer. Det er nå ikke tillatt med arrangementer med mer enn 50 personer (deltagere, støtteapparat, og publikum telles med i dette antallet, funksjonærer og dommere holdes utenfor). Dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter, er det tillatt […]

Påminnelse om lokale koronaregler

Smittesituasjonen er nå uoversiktlig i flere områder i landet, og stadig flere kommuner innfører innskjerpende koronaregler. Vi minner om at klubbene må sjekke på kommunens hjemmesider hvilke regler som gjelder i deres kommune. Innskjerpende lokale regler gjelder foran våre koronaregler.

Regionale elitestevner

Covid19 har skapt store utfordringer for styrkeløftsporten. Alle NM i 2020 er avlyst, og reglene for konkurranser for de som har unntak fra forskriftens avstandskrav er begrenset til konkurranser innenfor egen region. Dermed er det heller ikke mulig å arrangere nasjonale stevner, siden et av kravene da er deltagelse fra flere regioner. Det betyr at […]

Gratis digital besøksregistrering

NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten. Koronapandemien og kravene om smitteverntiltak byr på utfordringer for idrettslagene, og i dag registreres mange deltakere på kamper og treninger manuelt. Det er vanskelig å drive […]

Oppdaterte koronavettregler og regler for konkurranser

Styret har den 13. oktober vedtatt egne regler for gjennomføring av styrkeløftkonkurranser for de som har unntak fra covid19-forskriften, det vil si for utøvere under 20 år og for toppidrettsutøvere. Samtidig er både koronavettreglene og reglene for gjennomføring av konkurranser i tråd med forskriften for de som ikke har unntak oppdatert i tråd med endringer […]