Nye koronatiltak fra myndighetene

Myndighetene fjernet alle sentrale koronatiltak

Fremdeles kan det finnes både regionale og lokale innstramminger, så alle må sjekke på egen kommunes hjemmeside for å finne ut hvilke regler som gjelder der.

Der hvor det ikke er regionale eller lokale innstramminger gjelder følgende regler

Koronavettregler for styrkeløft:

Koronavettregler-for-styrkeløft-oppdatert-28-september-2021

 

Konkurranse:

Regler-for-konkurranser-i-Norges-styrkeløftforbund-under-Covid-19-28.09.21

 

Veiledere:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/innledning

 

Nyhetssaker:

Endringer i covid19-forskriften om arrangementsstørrelse

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort endringer i covid19-forskriften om arrangementsstørrelse, og dette gjelder også idrettsarrangementer. Det er nå ikke tillatt med arrangementer med mer enn 50 personer (deltagere, støtteapparat, og publikum telles med i dette antallet, funksjonærer og dommere holdes utenfor). Dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter, er det tillatt […]

Påminnelse om lokale koronaregler

Smittesituasjonen er nå uoversiktlig i flere områder i landet, og stadig flere kommuner innfører innskjerpende koronaregler. Vi minner om at klubbene må sjekke på kommunens hjemmesider hvilke regler som gjelder i deres kommune. Innskjerpende lokale regler gjelder foran våre koronaregler.

Regionale elitestevner

Covid19 har skapt store utfordringer for styrkeløftsporten. Alle NM i 2020 er avlyst, og reglene for konkurranser for de som har unntak fra forskriftens avstandskrav er begrenset til konkurranser innenfor egen region. Dermed er det heller ikke mulig å arrangere nasjonale stevner, siden et av kravene da er deltagelse fra flere regioner. Det betyr at […]

Gratis digital besøksregistrering

NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten. Koronapandemien og kravene om smitteverntiltak byr på utfordringer for idrettslagene, og i dag registreres mange deltakere på kamper og treninger manuelt. Det er vanskelig å drive […]

Oppdaterte koronavettregler og regler for konkurranser

Styret har den 13. oktober vedtatt egne regler for gjennomføring av styrkeløftkonkurranser for de som har unntak fra covid19-forskriften, det vil si for utøvere under 20 år og for toppidrettsutøvere. Samtidig er både koronavettreglene og reglene for gjennomføring av konkurranser i tråd med forskriften for de som ikke har unntak oppdatert i tråd med endringer […]

Styrkeløftåret 2021

Styret har den siste tiden jobbet med å fastsette styrkeløftåret 2021. Slik smittesituasjonene er idag og har vært den siste tiden har Norges Styrkeløftforbund valgt å gjøre som IPF, forskyve de avlyste stevnene våre fra i år til siste halvdel av 2021. De aktuelle klubber er informert og har fått mulighet til uttale seg om […]

Ta Idrettens koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne […]

Oppdatering NM styrkeløft UF

NM Styrkeløft UF er dessverre utsatt. I første omgang er mesterskapet utsatt fra 16.10 – 18.10 til november. Grunnen til utsettelsen er som dere sikkert vet at vi venter på åpning for breddeidrett av myndighetene. Vi hadde håpet på åpning forrige uke, men slik ble det ikke. Det er varslet at myndighetene vil ta en […]

Åpning for klubbstevne

Styret har under styremøte 04.07.2020 åpnet for mulighet til å gjennomføre klubbstevner med strenge begrensninger og restriksjoner. Reglene gjelder for de som ikke går inn under kategorien toppidrettsutøver. Allerede approberte stevner vil kunne flyttes uten ekstra utgifter for klubbene, så lenge normale frister opprettholdes. Ved approbering av nye stevner gjelder vanlige regler.   Reglene for […]

Gjenåpning av toppidretten

Styret i Norges styrkeløftforbund har vedtatt regler for toppidrett i Norges styrkeløftforbund under COVID 19. Det overordnede målet med reglene er å åpne for toppidrett med noe nærkontakt uten å øke risikoen for smittespredning fra idretten og ut i samfunnet. Reglene følger opp Folkehelseinstituttets anbefalte smitteverntiltak ved nærkontakt innen toppidrett, og inneholder krav til rapportering […]