Ønske om deltagelse

Utøvere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap melder sin interesse via klubben på Klubbsiden på styrkeloft.no innen de frister som er oppgitt i tabellen under.

Dato Stevne Frist 2017
19-22/4-2017 VM UF Benkpress 10/2-2017
22-27/5-2017 VM Benkpress 15/3-2017
14-25/6-2017 VM UF 07/4-2017
11-15/7-2017 EM 05/5-2017
10-13/8-2017 EM UF Benkpress 02/6-2017
02-07/10-2017 VM 25/7-2017
13-15/10-2017 EM Benkpress 05/8-2017

Laguttak

Landslagssjefen tar ut det aktuelle laget og informerer utøverne om uttaket.

 

Reise- og opphold

Reise og opphold koordineres og bestilles av Forbundskontoret. Kostnadene faktureres den enkelte utøvers klubb.

 

Økonomi

Norges Styrkeløftforbund dekker utgifter til lagleder og dommer på mesterskapene.

Øvrige kostnader dekkes av løfterne selv, dette inkluderer:

  • Reise- og oppholdsutgifter
  • Start- og dopingavgifter.
  • Landslagsbekledning

Hotell, reise, start- og dopingavgifter faktureres utøverens klubb, og skal være innbetalt til NSF før avreise til det aktuelle mesterskap.