Ønske om deltakelse

Utøvere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap melder sin interesse via klubben på Klubbsiden på styrkeloft.no innen de frister som er oppgitt i tabellen under.

Dato Stevne Frist 2019
06.-10. mars 2019 EM Styrkeløft Utstyrsfritt Veteran 20.12.18
18.- 21. mai 2019 VM Benkpress Utstyr Veteran 10.03.19
18.- 21. mai 2019 VM Benkpress Utstyrsfritt Veteran 10.03.19
03.-15. juni 2019 VM Styrkeløft Utstyrsfritt 26.03.19
03.-07. juli 2019 EM Styrkeløft Utstyr Veteran 26.04.19
08.-11. august 2019 EM Benkpress Utstyrsfritt 01.06.19
06.-13. oktober 2019 VM Styrkeløft Utstyr Veteran 31.07.19
16.-19. oktober 2019 EM Benkpress Utstyr 08.08.19

 

Laguttak

Landslagssjefen tar ut det aktuelle laget og informerer utøverne om uttaket.

 

Reise- og opphold

Reise og opphold koordineres og bestilles av Forbundskontoret. Kostnadene faktureres den enkelte utøvers klubb.

 

Økonomi

Norges Styrkeløftforbund dekker, så langt det er mulig innenfor budsjettet til veteranlaget, utgifter til lagleder og dommer på mesterskapene.

Øvrige kostnader dekkes av løfterne selv, dette inkluderer:

  • Reise- og oppholdsutgifter
  • Start- og dopingavgifter.
  • Landslagsbekledning

Hotell, reise, start- og dopingavgifter faktureres utøverens klubb, og skal være innbetalt til NSF før avreise til det aktuelle mesterskap.

 

Generelle krav

  1. Utøveren må ha deltatt i minst 3 stevner. Av disse stevnene må minst 2 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM – status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.
  2. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.
  3. Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for utøvere som deltar på lagene.
  4. Alle utøvere må ha gjennomført Ren Utøver. Diplom for gjennomført kurs sendes på e-post til Forbundskontoret med kopi til Egil Kroknes (egilkroknes@gmail.com) før intern norsk søknadsfrist.
  5. Lisens skal være løst før den internasjonale påmeldingsfristen er ute. Dersom den internasjonale påmeldingsfristen er rett før et årsskifte, skal lisens løses innen 7. januar.