Idrettsregistrering 2014

Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar. Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.