Klubbsiden


KVALIFISERINGSKRAV

For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum 3 måneder før mesterskapet.

Lisens må være betalt senest dagen før mesterskapet.

Kvalifiseringstiden er fra forrige års mesterskap til påmeldingsfristens utløp.

Den som har oppnådd kvalifiseringskravet kan stille i den klassen han/hun ønsker.

Utøveren må stille med godkjent utstyr i henhold til IPFs regler for utstyrsfri løfting.