Egil Kroknes er landslagssjef for veteraner.

e-post:                 egilkroknes@gmail.com
Telefon:              922 15 603

Landslagssjefen har ansvar for uttak av utøvere til veteranlandslaget, samt koordinering av reise- og hotellbestillinger. Landslagssjefen, eller hans stedfortreder, har ansvar for lagledelse på internasjonale mesterskap.

Egil Kroknes

Marthe Stavik Aas er assisterende landslagssjef for veteraner.