Dommere norske mesterskap 2017

Dato Mesterskap Sted
25-26. mars NM Benkpress Frogner
  Morten Novum  
  Per Ø. Fjeld  
  Bjørn Astad  
  Pål Nilsen  
  Carl Yngvar Christensen  
  Egil Kroknes  
  Stian Botnen  
  Kristin Thorvaldsen  
  Anita Stavik  
  Ove Johansen  
  Jan Roytvand  
     
28-30. april NM Styrkeløft U/J/V Utstyrsfritt Bergen
  Morten Novum  
  Terje Sandbo  
  Anita Stavik  
  Carl Yngvar Christensen  
  Per Ø. Fjeld  
  Vidar Tangen  
  Egil Kroknes  
  Stian Botnen  
  Kristin Thorvaldsen  
  Pål Nilsen  
  Lene Einarsen  
     
02-04. juni NM Styrkeløft Trondheim
  Morten Novum  
  Terje Sandbo  
  Jan Sjøl  
   Pål Nilsen  
   Carl Yngvar Christensen  
  Per Ø. Fjeld  
  Vidar Tangen  
  Egil Kroknes  
  Stian Botnen  
  Arnulf Wahlstrøm  
   Inger Blikra  
   Kristin Thorvaldsen  
   Anita Stavik  
     
19-22. oktober NM Styrkeløft Utstyrsfritt Sande
  Karen Hesthammer  
  Morten Novum  
  Terje Sandbo  
  Jan Sjøl  
  Bjørn Astad  
  Ove Johansen  
  Carl Yngvar Christensen  
  Per Ø. Fjeld  
  Vidar Tangen  
  Egil Kroknes  
  Stian Botnen  
  Kristin Thorvaldsen  
  Bjørn Holmsen  
  Pål Nilsen  
   Lene Einarsen  
     
24-26. november NM Styrkeløft U/J/V Oslo
  Karen Hesthammer  
  Terje Sandbo  
  Jan Sjøl  
  Bjørn Astad  
  Anita Stavik  
  Carl Yngvar Christensen  
  Per Ø. Fjeld  
  Vidar Tangen  
  Egil Kroknes  
  Stian Botnen  
  Kristin Thorvaldsen  
  Bjørn Holmsen  
  Pål Nilsen  
  Lene Einarsen  
  Ove Johansen  
     
09-10. desember NM Benkpress Utstyrsfritt Fredrikstad
  Bjørn Astad  
  Carl Yngvar Christensen  
  Per Ø. Fjeld  
  Egil Kroknes  
  Pål Nilsen  
  Lene Einarsen  
  Anita Stavik