PRAKTISK VED DELTAGELSE PÅ STEVNER

Les mer om hvordan et strykeløftstevne blir gjennomført. Fra påmelding til premieutdeling

PÅMELDING

 • For å kunne delta på mesterskap og stevner må utøveren ha vært registrert i en styrkeløftklubb tilknyttet Norges Styrkeløftforbund
 • Utøver må ha gjennomført e-læringsprogrammet «Ren Utøver» hos Antidoping Norge og ha levert antidopingkontrakt
 • For å kunne delta på norske mesterskap, må utøveren ha vært registrert i Norges Styrkeløftforbund i minimum 3 måneder før mesterskapet. Lisens for inneværende år må være betalt senest ved påmeldingsfristen.
 • Påmeldingsfristen for NM er 8 uker.

Kvalifiseringskrav for deltakelse på NM

 • For å få delta på NM må løfteren ha greid kvalifiseringskravet
 • Den som har greid kvalifiseringskravet i den klassen de har deltatt i, har rett til å stille i den klassen han/hun selv ønsker.
  • Har en løfter deltatt i klasse -93kg og løfter kvalifiseringskravet -93kg eller høyere klasse regnes løfteren som kvalifisert
  • Har en løfter deltatt i klasse -93kg og løftet tilsvarende kvalifiseringskravet -83kg men ikke i -93kg klassen som de deltar i, regnes ikke løfteren som kvalifisert.
 • Løftes kilokravet for NM med utstyr i en utstyrsfri konkurranse utstyrsfritt, regnes utøver som kvalifisert. En løfter er ikke kvalifisert for NM utstyrsfritt om utøver løfter kilokravet med utstyr.
 • På mesterskapsstevner (NM og RM) er det klassefast påmelding i alle alderskategorier.  Det innebærer at det ikke er anledning til å endre vektklassene etter at fristen for endelig påmelding er ute.

Betaling

Bestilling av lisens går via klubb.

 • Påmelding til stevner går via klubb.
 • Startkontingent for å delta på stevner blir betalt av klubb.

FØR STEVNESTART

Innveiing

 • Tidspunkt for innveiing er oppgitt i invitasjonen, tidspunktet kan bli endret etter påmeldingsfristen. Kort tid etter påmeldingsfristen er utløpt vil endeling innveiingsliste/puljeoppsett bli publisert på NSFs hjemmeside.
 • Innveiing vil finne sted i eget rom.
 • Det er 2 dommere som vil utføre innveiing.
 • På døren vil innveiingslisten være hengt opp.
 • Innveiing foregår i rekkefølge oppgitt på innveiingslisten. Det er viktig at man er klar når utøvers tur for innveiing skal skje. Er utøveren ikke til stede vil neste på listen bli ropt opp.
 • Innveiing stenger 30 min før stevnestart.
 • Har ikke utøver kommet til innveiing før denne slutter vil ikke utøver få delta på stevnet.
 • Under innveiing skal utøver melde åpningsløft i alle delgrenene og signere for innveiingen. Åpningsløft kan endres ved å levere ending(høyningslapp) til sekretariatet innen 3 minutter før puljestart.
 • Under innveiing vil utøvere få utdelt høyningslapper for stevnet.
  • Styrkeløft: 3 høyningslapper for knebøy, 3 høyningslapper for benkpress, 5 høyningslapper for markløft.
  • Benkpress: 5 høyningslapper.
 • Husk legitimasjon! (på internasjonalemesterskap må du vise pass)

Utstyrskontroll

 • Ved oppvarmingsområdet eller ved et anvist område vil 1-2 dommere utføre utstyrskontroll.
 • Her vil man kvaltitssikre at utstyret som utøvere skal bruke er ihht. IPFs approved-list
 • Utstyrskontroll gjelder alle konkurranse former, styrkeløft, benkpress utstyrsfri og utstyrs løfting.
 • Utstyrskontroll vil som ved innveiing stenge senest 30 minutter før stevnestart.
 • Ved utført utstyrskontroll skal utøver signere på at kontroll er utført.
 • Utøver melder også på eget skjema ved utstyrskontroll om hvilke høyder som skal brukes på knebøy, benkpress, side sikring, om kloss må brukes og om avløft i benk ønskes, deretter skal utøver signere på korrekt avgitt informasjon.

Antrekk og løfteantrekk

 • Det stilles flere krav løfteantrekk. Alle krav kan leses i IPFs lovverk. Det finnes på engelsk og norsk via IPFs sider: https://www.powerlifting.sport/rules/codes/info/technical-rules. Engelsk versjon er til en hver tid gjeldene og overstyrer den norske om det er ulikheter. Norsk finnes også via dokumentarkivet vårt.
 • Det stilles krav om at løftesiglet, støttedrakter, håndledsbind, knebind, knevarmere, og belter er fra godkjent produsent. Hvem som til en hver tid er godkjent av det internasjonale styrkeløftforbundet finnes her: approved-list
 • T-skjorte skal være et-lags i bomull med rund hals
 • Sko skal være sportsko med såle.
 • Bare stevne-T-skjorter fra stevnet du deltar på er godkjent. Stevne-T-skjorte fra tidligere stevner er ikke godkjent.
 • På norske mesterskap representere alle løftere egen klubb og klubbtøy bør benyttes.
 • Landslag treningsdress skal ikke brukes under norske mesterskap, den skal bare benyttes internasjonalt.
 • Landslag løfteantrekk (singlet, t-skjorter osv.) skal ikke benyttes.

Oppvarmings område

 • Det kun utøvere, lagledere, arrangør, dommere, jury, NSF, medisinsk personell og Antidoping Norge/WADA som har tilgang til oppvarmingsområdet.
 • Familie, venner bekjente har ikke tilgang til oppvarmingsområde med mindre de har roller som nevnt over.
 • Dette pga. forstyrelser for utøvere under oppvarming, sikkerhet i forbindelse med uhell som kan oppstå og plass som opptas.

Lagledere-

 • Lagleder må meldes på stevnet på forhånd. Påmeldingsfristen er senest 2 uker før stevnestart.
 • Lagleder må være medlem av en klubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund, gjennomført «Ren Utøver» hos Antidoping Norge og levert antidopingkontrakt.
 • Utøvere som også løfter på samme stevne trenger ikke meldes på som lagleder. Disser er allerede kvalifisert som lagleder.
 • Antall lagledere som er lov er basert på antall utøvere i en enkelt pulje.
  • 1 utøver inntil 3 lagledere
  • 2-3 utøvere, 5 lagledere
  • 4 eller flere utøvere maks 6 lagledere
 • Lagledere skal være iført idrettstøy og sportssko kan nektes tilgang til oppvarmingsområdet og platting.
 • Lagledere har ikke lov å gå utenfor oppmerket område (coachområde) ved plattingen
 • Det er ikke lov å ta bilde fra coachområdet eller fra bak plattingen.

UNDER STEVNET

Løfter

 • Det er ikke lov å gå inn på plattingen før signalet «stanga er klar» blir gitt.
 • Husk at håndledsbind skal være strammet før du går inn. Det er ikke lov å stramme på plattingen.
 • Det er ikke lov med ammoniakk eller klaps(slag fra lagleder) foran publikum. Skal dette benyttes skal det gjøres ute av syne.
 • Løfter har 1 minutt fra signalet «stanga er klar» til dommer gir start signal. Går tiden ut blir løftet underkjent.
 • Dommer gir signaler på engelsk.
  • Knebøy: Squat som betyr start, rack som betyr på plass. . Blir signalet replace gitt betyr det at riktig startposisjonen ikke er inntatt., Stangen legges tilbake og løfter kan løfte av på nytt innenfor tidsfristen på 1 minutt.
  • Benkpress: Start – press – rack. Replace om riktig startposisjon ikke er inntatt.
  • Markløft: Down. I markløft gis bare et signal og det er down når stangen er løftet.

Levering av høyningslapper

 • På alle høyningslappene skal utøvers navn skrives tydelig og leselig slik det ikke kan oppstå misforståelser.
 • Høyningslapper skal signeres av utøver eller lagleder
 • Høyningslapp som ikke er påført all informasjon korrekt, tydelig og leselig kan bli avvist.
 • Det er kun utøver eller påmeldte lagledere som kan levere høyningslapp.
 • Høyningslappene skal leveres til sekretariatet innen 1 minutt etter at løftet er gjennomført.
 • Ikke levert høyningslapp eller avvist høyningslapp
  • Godkjent løft = utøver bare 2,5 kg høyning
  • Underkjent løft = samme vekt blir stående
 • Ved konkurranse i styrkeløft kan siste løft markløft endres 2 ganger. Ved konkurranse i benkpress kan sisteløftet endres 2 ganger. Les mer i IPFs tekniske regler.

Premieutdeling

 • Premieutdeling kan foregå etter gjeldene pulje er ferdig, etter dagens løfting eller etter alle er ferdig løftet.
 • Alle løftere i aktuelle puljer skal delta på premieutdelingen.
  • Møter du ikke opp til premieutdeling uten å gi beskjed, vil ikke medalje eller andre premier bli delt ut
 • Bestemannspriser og kongepokal blir utdelt etter alle løftere i klassen er ferdig løftet.
 • Under premieutdelingen skal rent og pent tøy benyttes, eventuelt klubbtøy.
 • Det skal brukes sportssko, ikke flipp flopps eller slippers.
 • Løfteantrekk, som eks. siglet er ikke tillatt under premieutdelingen. Det samme gjelder landslagsdrakt, den skal bare benyttes internasjonalt.