Presidenten har ordet – september 2020

Kjære styrkeløftvenner! Det kom ingen gladmelding for breddeidretten fra departementet i begynnelsen av september som håpet. Med de smitteoppslagene som har preget nyhetsbildet de siste ukene er nok ingen av oss spesielt overrasket over myndighetenes beslutning om å ikke gjenåpne breddeidretten nå. Styret har derfor besluttet å avlyse samtlige NM i 2020. Med den vage antydningen om når det kunne komme noe nytt, var det ikke forsvarlig å utsette avgjørelsen lenger. Det er trist for alle som har forberedt seg så godt som mulig og gledet seg til NM, men jeg tror de fleste først og fremst er lettet over at beslutningen er tatt.

Det er utfordrende å følge med på alle endringene og justeringene i smittevernreglene. Flere ganger i uken kan det dukke opp en endring eller presisering fra myndighetene som for betydning også for vår aktivitet. Vi i styret forsøker så godt vi kan å følge med på dette, og videreformidler til dere raskest mulig når det er endringer som har betydning for vår treniningsaktivitet eller muligheten for å arrangere styrkeløftkonkurranser. Våre egne idrettsspesifikke regelverk oppdateres også så ofte som endringer fra myndighetene gjør det nødvendig. Det er nesten ikke mulig å huske alle reglene, og vi må ofte inn og sjekke opptil flere regelverk før vi er helt sikker på hva som gjelder. Så jeg oppfordrer alle som tilrettelegger for treningsaktivitet eller skal arrangere klubbstevner om å jevnlig gå inn å sjekke de reglene som ligger på vår samleside om koronavettregler. Spør hvis dere er i tvil, så kan vi hjelpe dere med å sjekke det opp.
Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:
Hold deg hjemme hvis du er syk
Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.
På pluss-siden så kan de fleste trene noenlunde normalt nå, innenfor koronavettreglene for styrkeløft. Klubbene kan gjenoppta stevneaktiviteten med de begrensningene som ligger i reglene for konkurranser under covid 19. Dette tror vi vil ha stor betydning for å holde god aktivitet i klubbene og kunne drive aktiv rekruttering. Landslagsutøverne våre kan også trene godt innenfor regelverket for toppidrett, og har av helsemyndighetene fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet. Det samme har barn og unge under 20 år fått.
Jeg tror vi kan leve godt med disse reglene en stund. Og godt er det, for dette er ikke over med det første. Husk at smittevernadferden vår også utenfor idretten påvirker smitteutviklingen i samfunnet, og dermed også hva vi får lov til innenfor idretten.
Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Ta vare på hverandre!

Sportslig hilsen
Inger Blikra

Presidenten har ordert – juli 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tilværelsen begynner å normalisere seg, samfunnet åpner litt opp, og hverdagen ligner mer på det vi er vant til igjen. Men viruset preger fremdeles verden, og vi fortsetter å holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Og ikke minst skal vi fortsette å holde oss hjemme når vi er syke.

Toppidretten har fått lov å åpne forsiktig igjen, og har fått noen unntak fra avstandsregelen under trening og konkurranser. Styret har vedtatt egne regler for åpning av toppidretten i styrkeløft (landslagsutøvere i åpen klasse og junior), og landslagstrenerne jobber sammen med utøverne for å få på plass struktur og nødvendige rutiner som ivaretar smittevernkravene i veilederen fra Folkehelseinstituttet. Også barn og unge under 20 år har fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet.

Mange klubber er utålmodige, og ønsker å komme i gang med stevner igjen så snart som mulig. NIF var på informasjonsmøtet i slutten av juni klokkeklare på at det ikke kommer noe nytt for breddeidretten før i beste fall i august. Det betyr at for alle de som ikke omfattes av toppidrettsdefinisjonen eller er under 20 år, gjelder fortsatt både avstandsreglene og de andre koronavettreglene fullt ut. Styret har derfor vedtatt regler for hvordan klubbstevner kan gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernreglene. Siden avstandsregelen gjelder, kan løfteren ikke sikres så tett som vi er vant til, og det er ikke mulig å få hjelp med utstyr. Det betyr at det kun åpnes for utstyrsfri løfting, og at vektbelastningen på stanga i knebøy må tilpasses det to sidespottere kan håndtere på en trygg måte i et bomløft. I benkpress må løfteren ta avløftet selv. Det er også masse regler som må følges om rengjøring og desinfeksjon av hender og utstyr. For å unngå unødvendige reiser og kontakt mellom ulike geografiske områder åpnes det kun for klubbstevner i denne omgang. Selv om reglene har mange begrensninger, åpner det for en etterlengtet oppstart av konkurranseaktivitet i klubbene. Vi tror det har stor betydning for rekruttering og motivasjon for utøverne at konkurranseaktiviteten kan komme litt i gang igjen.

VM-komitéen jobber videre for å arrangere tidenes beste VM i styrkeløft i Stavanger i november. Mesterskapet er utvidet slik at det nå også skal omfatte alderskategoriene ungdom og junior i tillegg til åpen. Så får vi håpe folk er flinke til å overholde smittevernregler og unngå unødvendige reiser frem til da, slik at smittesituasjonen fremdeles er såpass under kontroll at det blir mulig å gjennomføre VM som planlagt. Arrangøren er innstilt på å gjøre de nødvendige tilpasningene av arenaen og mesterskapet for øvrig slik at smittevernreglene kan overholdes og alle kan delta med så liten risiko som mulig.

Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Og husk at det er mange som har større behov enn vanlig for å høre en oppmuntrende stemme eller se et kjent ansikt. Benytt anledningen til å kontakte en venn, det finnes mange gode løsninger for videosamtaler og digital kontakt.
Det går rett vei, hold ut!

Sportslig hilsen
Inger Blikra

Presidenten har ordet – mai 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tilværelsen i denne underlige unntakstilstanden fortsetter, og vi har vendt oss til å holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Vi vet at vi her i landet bare så vidt har sett starten på pandemien, men de tiltakene som har vært innført har forhåpentligvis gjort oss bedre forberedt til å takle toppen når den kommer. Kanskje er vi til og med så heldige at målgangen i det internasjonale vaksineracet kommer så raskt at vi unngår de fryktede smittetallene.

Stadig kommer det nye retningslinjer og veiledere fra helsemyndighetene og NIF, og både Janne Gunn på forbundskontoret og vi i styret følger med så godt vi kan. Pressekonferansene som holdes gir dessverre ofte et litt annet bilde enn realiteten er når hele den skriftlige retningslinjen kommer ut, og mulighetene våre for å slippe opp litt på det strenge regelverket for styrkeløfttrening er mye mer begrenset enn det kan høres ut til på en pressekonferanse. 

Det er varslet at dersom smittetallene holder seg nede og helsemyndighetene godkjenner bransjens egne koronavettregler, kan treningssentrene sannsynligvis få lov til å åpne igjen fra 15. juni. Vi forventer at dersom dette skjer, vil det også komme noen regler vi kan benytte oss av for å justere også våre koronavettregler igjen. 

En av de siste nyhetene er at helse- og omsorgsdepartementet har bedt helsedirektoratet om å revidere smitteveilederen slik at det i løpet av juni måned åpnes for at barn og ungdom under 20 år skal gis mulighet til å utøve idrett med noe fysisk kontakt. Foreløpig vet vi ikke hvordan detaljene i dette blir, men det betyr forhåpentligvis at de av klubbene våre som var godt i gang med trening for barn kan starte opp dette igjen når de nye reglene kommer på plass.

Tren det dere har mulighet til, hold motivasjonen oppe så godt dere kan, og ta opp telefonen og kontakt en venn dere tror trenger å høre en oppmuntrende stemme eller se et kjent ansikt.

Alt blir bra!

Sportslig hilsen 

Inger Blikra