Presidenten har ordet – oktober 2020

Kjære styrkeløftvenner! Helsemyndighetene åpnet for fase 1 av gjenåpning av breddeidretten fra 12. august. For oss innebærer det at alle løftere med lisens har lov til å trene med tett sikring og hjelp med utstyr fra andre med lisens eller registrerte trenere. Det betyr at alle disse kan trene normalt, og ikke lenger har noen begrensning på maksløft på trening. Dessverre ble det ikke i denne omgang noen gjenåpning av konkurranser med tett sikring og hjelp til utstyr for denne gruppen, det er kun på trening de kan bryte avstandskravet. På konkurranser må fremdeles alle disse løfterne overholde det regelverket vi har for konkurranser under covid19 for de som ikke har unntak fra forskriften, og alle må holde minimum en meters avstand til enhver tid. 

Myndighetene gjorde også en viktig nyansering av reglene for barn og unge under 20 år, så der reglene tidligere sa at disse kunne konkurrere innenfor egen idrettskrets er det nå åpnet for å bruke egen region som begrensning der dette er den vanlige inndelingen. Dermed er det nå mulig å arrangere regionmesterskap i styrkeløft og benkpress for landslagsløftere og for barn og unge under 20 år. Disse to gruppene har helsemyndighetene gitt unntak fra forskriften, så disse kan konkurrere med normal sikring og også motta hjelp med utstyr selv om dette innebærer nærkontakt. Når det ikke er helt nødvendig med nærkontakt skal også disse holde minimum en meters avstand. På koronasiden vår finner du oppdaterte utgaver både av koronavettreglene, regler for konkurranser under covid19 for de som har unntak fra forskriften (barn og unge under 20 år, og landslagsutøvere), og regler for konkurranser under covid19 for de som ikke har unntak fra forskriften under konkurranser.

De ulike regelsettene våre inneholder mange smitteverntiltak, og det kan være utfordrende for klubbene og medlemmene våre å sette seg inn i alt og sørge for at både trening og konkurranser skjer i henhold til alle regler. Det er ingen regler om munnbind i øyeblikket, men det er selvfølgelig helt i orden om klubbene ønsker å stille krav om dette på sine stevner for å ytterligere redusere smitterisikoen. Men vær oppmerksom på at slike tiltak kommer i tillegg til det som fremgår av reglene, det er ikke mulig å erstatte for eksempel kravet om minimum en meters avstand på stevner for breddeidretten med krav om munnbind på spottere og løftere. Avstandskravet fremgår direkte i forskriften, og det er ikke opp til oss å mene at andre tiltak er like bra og fravike helsemyndighetenes avstandskrav.

Mange oppfatter disse forskjellene mellom ulike grupper av løftere som ulogisk og urettferdig. Myndighetene har da også innrømmet at ikke alle vedtakene om idrett under covid19 er logiske isolert sett. Mange av reglene handler mer om å begrense antallet mennesker som har unntak fra avstandskravet, enn det handler om at en utøvere i den ene kategorien er mer smittefarlig enn en utøver i den andre kategorien. Særidrettene ble derfor utfordret på hvordan breddeidretten innenfor de ulike idrettene kunne deles inn i tre til fire gjenåpningsfaser. Det ble presisert at antallet i første fase ikke kunne være særlig høyt, for dette ville på mange måter være testpilotene for gjenåpning. For oss var det naturlig å peke på konkurranseløfterne våre, de med lisens, i fase 1. Det er de som trenger å kunne forberede seg til konkurransene som kommer når myndighetene åpner for det, og dermed de som har størst behov for å kunne trene tungt med tett sikring og avløft på trening. Muligheten for å få gjenåpnet resten av breddeidretten avhenger i stor grad av hvordan det går med testpilotene i fase 1, så her gjelder det at alle gjør det de kan for å unngå smittespredning!

Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet, og øvrige utøvere med lisens har unntak kun på trening. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
  • Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.

Jeg fortsetter å sette klemmer på bok (i alle fall en mental bok) og kommer nok til å trenge en måneds ferie for å reise rundt og klemme alle jeg har savnet når dette er over. De mellomeuropeiske kyssene på kinnene kjenner jeg at jeg godt kan klare meg uten enda noen år fremover, men hvem vet, kanskje begynner jeg til og med å savne dem også før avstandskravet oppheves ☺

Tren godt, og ta vare på hverandre! 

Sportslig hilsen 

Inger Blikra

Presidenten har ordet – september 2020

Kjære styrkeløftvenner! Det kom ingen gladmelding for breddeidretten fra departementet i begynnelsen av september som håpet. Med de smitteoppslagene som har preget nyhetsbildet de siste ukene er nok ingen av oss spesielt overrasket over myndighetenes beslutning om å ikke gjenåpne breddeidretten nå. Styret har derfor besluttet å avlyse samtlige NM i 2020. Med den vage antydningen om når det kunne komme noe nytt, var det ikke forsvarlig å utsette avgjørelsen lenger. Det er trist for alle som har forberedt seg så godt som mulig og gledet seg til NM, men jeg tror de fleste først og fremst er lettet over at beslutningen er tatt.

Det er utfordrende å følge med på alle endringene og justeringene i smittevernreglene. Flere ganger i uken kan det dukke opp en endring eller presisering fra myndighetene som for betydning også for vår aktivitet. Vi i styret forsøker så godt vi kan å følge med på dette, og videreformidler til dere raskest mulig når det er endringer som har betydning for vår treniningsaktivitet eller muligheten for å arrangere styrkeløftkonkurranser. Våre egne idrettsspesifikke regelverk oppdateres også så ofte som endringer fra myndighetene gjør det nødvendig. Det er nesten ikke mulig å huske alle reglene, og vi må ofte inn og sjekke opptil flere regelverk før vi er helt sikker på hva som gjelder. Så jeg oppfordrer alle som tilrettelegger for treningsaktivitet eller skal arrangere klubbstevner om å jevnlig gå inn å sjekke de reglene som ligger på vår samleside om koronavettregler. Spør hvis dere er i tvil, så kan vi hjelpe dere med å sjekke det opp.
Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:
Hold deg hjemme hvis du er syk
Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.
På pluss-siden så kan de fleste trene noenlunde normalt nå, innenfor koronavettreglene for styrkeløft. Klubbene kan gjenoppta stevneaktiviteten med de begrensningene som ligger i reglene for konkurranser under covid 19. Dette tror vi vil ha stor betydning for å holde god aktivitet i klubbene og kunne drive aktiv rekruttering. Landslagsutøverne våre kan også trene godt innenfor regelverket for toppidrett, og har av helsemyndighetene fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet. Det samme har barn og unge under 20 år fått.
Jeg tror vi kan leve godt med disse reglene en stund. Og godt er det, for dette er ikke over med det første. Husk at smittevernadferden vår også utenfor idretten påvirker smitteutviklingen i samfunnet, og dermed også hva vi får lov til innenfor idretten.
Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Ta vare på hverandre!

Sportslig hilsen
Inger Blikra

Presidenten har ordert – juli 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tilværelsen begynner å normalisere seg, samfunnet åpner litt opp, og hverdagen ligner mer på det vi er vant til igjen. Men viruset preger fremdeles verden, og vi fortsetter å holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Og ikke minst skal vi fortsette å holde oss hjemme når vi er syke.

Toppidretten har fått lov å åpne forsiktig igjen, og har fått noen unntak fra avstandsregelen under trening og konkurranser. Styret har vedtatt egne regler for åpning av toppidretten i styrkeløft (landslagsutøvere i åpen klasse og junior), og landslagstrenerne jobber sammen med utøverne for å få på plass struktur og nødvendige rutiner som ivaretar smittevernkravene i veilederen fra Folkehelseinstituttet. Også barn og unge under 20 år har fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet.

Mange klubber er utålmodige, og ønsker å komme i gang med stevner igjen så snart som mulig. NIF var på informasjonsmøtet i slutten av juni klokkeklare på at det ikke kommer noe nytt for breddeidretten før i beste fall i august. Det betyr at for alle de som ikke omfattes av toppidrettsdefinisjonen eller er under 20 år, gjelder fortsatt både avstandsreglene og de andre koronavettreglene fullt ut. Styret har derfor vedtatt regler for hvordan klubbstevner kan gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernreglene. Siden avstandsregelen gjelder, kan løfteren ikke sikres så tett som vi er vant til, og det er ikke mulig å få hjelp med utstyr. Det betyr at det kun åpnes for utstyrsfri løfting, og at vektbelastningen på stanga i knebøy må tilpasses det to sidespottere kan håndtere på en trygg måte i et bomløft. I benkpress må løfteren ta avløftet selv. Det er også masse regler som må følges om rengjøring og desinfeksjon av hender og utstyr. For å unngå unødvendige reiser og kontakt mellom ulike geografiske områder åpnes det kun for klubbstevner i denne omgang. Selv om reglene har mange begrensninger, åpner det for en etterlengtet oppstart av konkurranseaktivitet i klubbene. Vi tror det har stor betydning for rekruttering og motivasjon for utøverne at konkurranseaktiviteten kan komme litt i gang igjen.

VM-komitéen jobber videre for å arrangere tidenes beste VM i styrkeløft i Stavanger i november. Mesterskapet er utvidet slik at det nå også skal omfatte alderskategoriene ungdom og junior i tillegg til åpen. Så får vi håpe folk er flinke til å overholde smittevernregler og unngå unødvendige reiser frem til da, slik at smittesituasjonen fremdeles er såpass under kontroll at det blir mulig å gjennomføre VM som planlagt. Arrangøren er innstilt på å gjøre de nødvendige tilpasningene av arenaen og mesterskapet for øvrig slik at smittevernreglene kan overholdes og alle kan delta med så liten risiko som mulig.

Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Og husk at det er mange som har større behov enn vanlig for å høre en oppmuntrende stemme eller se et kjent ansikt. Benytt anledningen til å kontakte en venn, det finnes mange gode løsninger for videosamtaler og digital kontakt.
Det går rett vei, hold ut!

Sportslig hilsen
Inger Blikra