Presidenten har ordet – desember 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tidenes merkeligste år går mot slutten. Jammen ble det mye som ble annerledes enn vi er vant til! Alle Norgesmesterskapene våre og andre store stevner ble avlyst, og det føles på mange måter som vi holder pusten og bare venter på at alt skal gå over. Jeg vil benytte anledningen til å gi ros til alle dere i klubbene som har greid å finne løsninger for å holde aktiviteten i gang lokalt, og som har fått på plass de nødvendige reglene for trening og smittevern på rekordtid så flest mulig av medlemmene våre har hatt i alle fall et minimum av treningstilbud. All honnør til dere for måten dere har håndtert de stadig nye utfordringene på. Mange av dere har også kommet i gang med trening for barn, kanskje blir 2021 barnas år i styrkeløft.

Noen nye ord har vi også lært. Nå er det ingen som synes det er rart at alle snakker om kohorter, men i mars var dette et helt fremmed ord for de aller fleste av oss. Selv er jeg av dem som er nysgjerrige på hvor ord kommer fra, og sjekket selvfølgelig også ordet kohort. Jeg lærte fort at det opprinnelig var betegnelsen på en underavdeling i en romersk legion, men ettersom en kohort besto av 480 mann klarte jeg ikke med en gang å se for meg hvordan det skulle begrense smitten at vi delte barnehagebarna inn i kohorter. Det gikk heldigvis ikke så lenge før jeg skjønte at vår tids kohorter var veldig mye mindre enn de romerske, og at det som fremdeles var med fra legionene til vår tid var at det var en fast gruppe som holdt seg mest mulig atskilt fra de andre gruppene.

Mange andre nye ord og ordkombinasjoner har vi også fått. Selv ble jeg rammet av nyordet «Søringkarantene» da jeg var på vei hjem etter veteran-EM i Frankrike i mars da Norge stengte. Vi reiste hjem til Norge tidligere enn planlagt for å begynne karantenenedtellingen fortest mulig, men ble noen netter i Oslo på veien hjem. Før vi rakk å komme oss helt hjem Rana innførte kommunen «søringkarantene» så vi måtte begynne nedtellingen av karantenedagene på nytt da vi var kommet helt hjem. Og aldri før har jeg tenkt over hvor mange nærkontakter folk har i løpet av en uke, eller hvor komplisert smittesporing kan være. Skal jeg være helt ærlig har jeg aldri tenkt over at det i det hele tatt er noe som heter smittesporing. Jeg gleder meg til det igjen blir mulig å hoste diskret på offentlig sted uten å føle at det er risiko for at noen spytter på meg eller kaster stein etter meg eller løper skrikende i motsatt retning.

Også julen blir litt annerledes i år, og det blir sparsomt med julebord og store fester. Men litt er det heldigvis åpnet opp, så vi kan ha noen hyggelige sammenkomster med de nærmeste.

Fremdeles er de tre viktigste smittevernreglene å holde deg hjemme når du er syk, holde minst en meter avstand til alle som ikke er i din egen husstand, og å vaske hendene godt og ofte.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul, og så satser vi på at verden blir mer normal igjen i løpet av 2021 sånn at vi får tilbake mesterskapene og de gode møtene.

God jul og godt nyttår!

Sportslig hilsen

Inger Blikra

Presidenten har ordet – oktober 2020

Kjære styrkeløftvenner! Helsemyndighetene åpnet for fase 1 av gjenåpning av breddeidretten fra 12. august. For oss innebærer det at alle løftere med lisens har lov til å trene med tett sikring og hjelp med utstyr fra andre med lisens eller registrerte trenere. Det betyr at alle disse kan trene normalt, og ikke lenger har noen begrensning på maksløft på trening. Dessverre ble det ikke i denne omgang noen gjenåpning av konkurranser med tett sikring og hjelp til utstyr for denne gruppen, det er kun på trening de kan bryte avstandskravet. På konkurranser må fremdeles alle disse løfterne overholde det regelverket vi har for konkurranser under covid19 for de som ikke har unntak fra forskriften, og alle må holde minimum en meters avstand til enhver tid. 

Myndighetene gjorde også en viktig nyansering av reglene for barn og unge under 20 år, så der reglene tidligere sa at disse kunne konkurrere innenfor egen idrettskrets er det nå åpnet for å bruke egen region som begrensning der dette er den vanlige inndelingen. Dermed er det nå mulig å arrangere regionmesterskap i styrkeløft og benkpress for landslagsløftere og for barn og unge under 20 år. Disse to gruppene har helsemyndighetene gitt unntak fra forskriften, så disse kan konkurrere med normal sikring og også motta hjelp med utstyr selv om dette innebærer nærkontakt. Når det ikke er helt nødvendig med nærkontakt skal også disse holde minimum en meters avstand. På koronasiden vår finner du oppdaterte utgaver både av koronavettreglene, regler for konkurranser under covid19 for de som har unntak fra forskriften (barn og unge under 20 år, og landslagsutøvere), og regler for konkurranser under covid19 for de som ikke har unntak fra forskriften under konkurranser.

De ulike regelsettene våre inneholder mange smitteverntiltak, og det kan være utfordrende for klubbene og medlemmene våre å sette seg inn i alt og sørge for at både trening og konkurranser skjer i henhold til alle regler. Det er ingen regler om munnbind i øyeblikket, men det er selvfølgelig helt i orden om klubbene ønsker å stille krav om dette på sine stevner for å ytterligere redusere smitterisikoen. Men vær oppmerksom på at slike tiltak kommer i tillegg til det som fremgår av reglene, det er ikke mulig å erstatte for eksempel kravet om minimum en meters avstand på stevner for breddeidretten med krav om munnbind på spottere og løftere. Avstandskravet fremgår direkte i forskriften, og det er ikke opp til oss å mene at andre tiltak er like bra og fravike helsemyndighetenes avstandskrav.

Mange oppfatter disse forskjellene mellom ulike grupper av løftere som ulogisk og urettferdig. Myndighetene har da også innrømmet at ikke alle vedtakene om idrett under covid19 er logiske isolert sett. Mange av reglene handler mer om å begrense antallet mennesker som har unntak fra avstandskravet, enn det handler om at en utøvere i den ene kategorien er mer smittefarlig enn en utøver i den andre kategorien. Særidrettene ble derfor utfordret på hvordan breddeidretten innenfor de ulike idrettene kunne deles inn i tre til fire gjenåpningsfaser. Det ble presisert at antallet i første fase ikke kunne være særlig høyt, for dette ville på mange måter være testpilotene for gjenåpning. For oss var det naturlig å peke på konkurranseløfterne våre, de med lisens, i fase 1. Det er de som trenger å kunne forberede seg til konkurransene som kommer når myndighetene åpner for det, og dermed de som har størst behov for å kunne trene tungt med tett sikring og avløft på trening. Muligheten for å få gjenåpnet resten av breddeidretten avhenger i stor grad av hvordan det går med testpilotene i fase 1, så her gjelder det at alle gjør det de kan for å unngå smittespredning!

Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet, og øvrige utøvere med lisens har unntak kun på trening. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
  • Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.

Jeg fortsetter å sette klemmer på bok (i alle fall en mental bok) og kommer nok til å trenge en måneds ferie for å reise rundt og klemme alle jeg har savnet når dette er over. De mellomeuropeiske kyssene på kinnene kjenner jeg at jeg godt kan klare meg uten enda noen år fremover, men hvem vet, kanskje begynner jeg til og med å savne dem også før avstandskravet oppheves ☺

Tren godt, og ta vare på hverandre! 

Sportslig hilsen 

Inger Blikra

Presidenten har ordet – september 2020

Kjære styrkeløftvenner! Det kom ingen gladmelding for breddeidretten fra departementet i begynnelsen av september som håpet. Med de smitteoppslagene som har preget nyhetsbildet de siste ukene er nok ingen av oss spesielt overrasket over myndighetenes beslutning om å ikke gjenåpne breddeidretten nå. Styret har derfor besluttet å avlyse samtlige NM i 2020. Med den vage antydningen om når det kunne komme noe nytt, var det ikke forsvarlig å utsette avgjørelsen lenger. Det er trist for alle som har forberedt seg så godt som mulig og gledet seg til NM, men jeg tror de fleste først og fremst er lettet over at beslutningen er tatt.

Det er utfordrende å følge med på alle endringene og justeringene i smittevernreglene. Flere ganger i uken kan det dukke opp en endring eller presisering fra myndighetene som for betydning også for vår aktivitet. Vi i styret forsøker så godt vi kan å følge med på dette, og videreformidler til dere raskest mulig når det er endringer som har betydning for vår treniningsaktivitet eller muligheten for å arrangere styrkeløftkonkurranser. Våre egne idrettsspesifikke regelverk oppdateres også så ofte som endringer fra myndighetene gjør det nødvendig. Det er nesten ikke mulig å huske alle reglene, og vi må ofte inn og sjekke opptil flere regelverk før vi er helt sikker på hva som gjelder. Så jeg oppfordrer alle som tilrettelegger for treningsaktivitet eller skal arrangere klubbstevner om å jevnlig gå inn å sjekke de reglene som ligger på vår samleside om koronavettregler. Spør hvis dere er i tvil, så kan vi hjelpe dere med å sjekke det opp.
Fremdeles er dette de tre viktigste reglene fra myndighetene, og derfor også i våre regler:
Hold deg hjemme hvis du er syk
Hold minst en meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand (landslagsutøvere med signert toppidrettsavtale og barn/unge under 20 år har unntak fra dette når det er nødvendig for å gjennomføre normal idrettsaktivitet. Når det er mulig skal også disse holde minst en meters avstand)
Hold god hygiene. Vask hendene, vask felles utstyr før og etter bruk, vask treningstøyet etter hver trening, og host i armkroken.
På pluss-siden så kan de fleste trene noenlunde normalt nå, innenfor koronavettreglene for styrkeløft. Klubbene kan gjenoppta stevneaktiviteten med de begrensningene som ligger i reglene for konkurranser under covid 19. Dette tror vi vil ha stor betydning for å holde god aktivitet i klubbene og kunne drive aktiv rekruttering. Landslagsutøverne våre kan også trene godt innenfor regelverket for toppidrett, og har av helsemyndighetene fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet. Det samme har barn og unge under 20 år fått.
Jeg tror vi kan leve godt med disse reglene en stund. Og godt er det, for dette er ikke over med det første. Husk at smittevernadferden vår også utenfor idretten påvirker smitteutviklingen i samfunnet, og dermed også hva vi får lov til innenfor idretten.
Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Ta vare på hverandre!

Sportslig hilsen
Inger Blikra