Presidenten har ordert – juli 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tilværelsen begynner å normalisere seg, samfunnet åpner litt opp, og hverdagen ligner mer på det vi er vant til igjen. Men viruset preger fremdeles verden, og vi fortsetter å holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Og ikke minst skal vi fortsette å holde oss hjemme når vi er syke.

Toppidretten har fått lov å åpne forsiktig igjen, og har fått noen unntak fra avstandsregelen under trening og konkurranser. Styret har vedtatt egne regler for åpning av toppidretten i styrkeløft (landslagsutøvere i åpen klasse og junior), og landslagstrenerne jobber sammen med utøverne for å få på plass struktur og nødvendige rutiner som ivaretar smittevernkravene i veilederen fra Folkehelseinstituttet. Også barn og unge under 20 år har fått unntak fra avstandsregelen når det er nødvendig for å gjennomføre normal treningsaktivitet.

Mange klubber er utålmodige, og ønsker å komme i gang med stevner igjen så snart som mulig. NIF var på informasjonsmøtet i slutten av juni klokkeklare på at det ikke kommer noe nytt for breddeidretten før i beste fall i august. Det betyr at for alle de som ikke omfattes av toppidrettsdefinisjonen eller er under 20 år, gjelder fortsatt både avstandsreglene og de andre koronavettreglene fullt ut. Styret har derfor vedtatt regler for hvordan klubbstevner kan gjennomføres innenfor de gjeldende smittevernreglene. Siden avstandsregelen gjelder, kan løfteren ikke sikres så tett som vi er vant til, og det er ikke mulig å få hjelp med utstyr. Det betyr at det kun åpnes for utstyrsfri løfting, og at vektbelastningen på stanga i knebøy må tilpasses det to sidespottere kan håndtere på en trygg måte i et bomløft. I benkpress må løfteren ta avløftet selv. Det er også masse regler som må følges om rengjøring og desinfeksjon av hender og utstyr. For å unngå unødvendige reiser og kontakt mellom ulike geografiske områder åpnes det kun for klubbstevner i denne omgang. Selv om reglene har mange begrensninger, åpner det for en etterlengtet oppstart av konkurranseaktivitet i klubbene. Vi tror det har stor betydning for rekruttering og motivasjon for utøverne at konkurranseaktiviteten kan komme litt i gang igjen.

VM-komitéen jobber videre for å arrangere tidenes beste VM i styrkeløft i Stavanger i november. Mesterskapet er utvidet slik at det nå også skal omfatte alderskategoriene ungdom og junior i tillegg til åpen. Så får vi håpe folk er flinke til å overholde smittevernregler og unngå unødvendige reiser frem til da, slik at smittesituasjonen fremdeles er såpass under kontroll at det blir mulig å gjennomføre VM som planlagt. Arrangøren er innstilt på å gjøre de nødvendige tilpasningene av arenaen og mesterskapet for øvrig slik at smittevernreglene kan overholdes og alle kan delta med så liten risiko som mulig.

Fortsett å trene så godt dere kan, og hold motivasjonen oppe. Og husk at det er mange som har større behov enn vanlig for å høre en oppmuntrende stemme eller se et kjent ansikt. Benytt anledningen til å kontakte en venn, det finnes mange gode løsninger for videosamtaler og digital kontakt.
Det går rett vei, hold ut!

Sportslig hilsen
Inger Blikra

Presidenten har ordet – mai 2020

Kjære styrkeløftvenner! Tilværelsen i denne underlige unntakstilstanden fortsetter, og vi har vendt oss til å holde avstand, vaske hendene og hoste i armkroken. Vi vet at vi her i landet bare så vidt har sett starten på pandemien, men de tiltakene som har vært innført har forhåpentligvis gjort oss bedre forberedt til å takle toppen når den kommer. Kanskje er vi til og med så heldige at målgangen i det internasjonale vaksineracet kommer så raskt at vi unngår de fryktede smittetallene.

Stadig kommer det nye retningslinjer og veiledere fra helsemyndighetene og NIF, og både Janne Gunn på forbundskontoret og vi i styret følger med så godt vi kan. Pressekonferansene som holdes gir dessverre ofte et litt annet bilde enn realiteten er når hele den skriftlige retningslinjen kommer ut, og mulighetene våre for å slippe opp litt på det strenge regelverket for styrkeløfttrening er mye mer begrenset enn det kan høres ut til på en pressekonferanse. 

Det er varslet at dersom smittetallene holder seg nede og helsemyndighetene godkjenner bransjens egne koronavettregler, kan treningssentrene sannsynligvis få lov til å åpne igjen fra 15. juni. Vi forventer at dersom dette skjer, vil det også komme noen regler vi kan benytte oss av for å justere også våre koronavettregler igjen. 

En av de siste nyhetene er at helse- og omsorgsdepartementet har bedt helsedirektoratet om å revidere smitteveilederen slik at det i løpet av juni måned åpnes for at barn og ungdom under 20 år skal gis mulighet til å utøve idrett med noe fysisk kontakt. Foreløpig vet vi ikke hvordan detaljene i dette blir, men det betyr forhåpentligvis at de av klubbene våre som var godt i gang med trening for barn kan starte opp dette igjen når de nye reglene kommer på plass.

Tren det dere har mulighet til, hold motivasjonen oppe så godt dere kan, og ta opp telefonen og kontakt en venn dere tror trenger å høre en oppmuntrende stemme eller se et kjent ansikt.

Alt blir bra!

Sportslig hilsen 

Inger Blikra

Presidenten har ordet – mars 2020

Kjære alle styrkeløftvenner! Plutselig er vi i en situasjon få av oss hadde forutsett, og hverdagen er snudd helt på hodet for de aller fleste! Vi har vært nødt til å endre atferd og unngå å omgås eller møtes fysisk som vi er vant til. Mange sitter i hjemmekarantene etter reiser, og enda flere i mer eller mindre frivillig hjemmekontor – noen med viltre barn som er hjemme hele dagen fordi skoler og barnehager er stengt.

For oss i styrkeløftfamilien er kanskje det at idrettsarrangementer vi har gledet oss til er avlyst og at klubblokaler og treningssentre er stengt, det som er aller vanskeligst å takle. Mange har greid å ordne seg treningsmuligheter hjemme, men de aller fleste må nok finne alternative treningsmetoder en stund. Det kan være fristende for noen å snike seg til å trene i klubblokalene likevel, og satse på at det ikke blir lagt merke til. Men dette må vi ikke gjøre! Det er viktig at alle tar dette alvorlig, og deltar i denne enorme nasjonale dugnaden for å begrense skadeomfanget av koronapandemien. Heldigvis ser jeg at de fleste klubbene har gått klokkeklart ut og stengt lokalene sine. Jeg har ikke full oversikt, men jeg forventer at også de jeg ikke har hørt noe fra har tatt ansvar og stengt sine lokaler. 

To norgesmesterskap og en god del andre stevner er allerede avlyst, og det er sannsynlig at enda flere stevner må avlyses. Dette betyr at vi også blir nødt til å gjøre noen unntak fra kvalifiseringsreglene for noen senere norske og internasjonale mesterskap, dette vil vi komme med litt mer informasjon om ganske snart. Foreløpig vet vi lite om hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare, og vi vet heller ikke hvilke nasjonale tiltak og regler som kan bli innført. Det betyr at vi alle sammen være innstilt på å improvisere noe mer enn vanlig også innenfor styrkeløftsporten. Dette er jeg sikker på vi skal klare sammen.

Jeg oppfordrer hele styrkeløftfamilien til å holde kontakt med hverandre og motivere hverandre gjennom digitale kanaler. Det er nok mange som synes dette er tungt, og kan trenge en ekstra oppmuntring fra en venn. Bruk også facebookgruppene våre og del gode forslag til alternativ hjemmetrening for de som ikke har eget styrkeløftutstyr. La det gå sport i å finne gode øvelser og spennende alternativer, og bruk tiden også til å ta alle de kjedelige rehab-øvelsene vi burde ha trent for å bli kvitt «vondter» og holde oss skadefrie.

Så krysser vi fingrene for at de omfattende tiltakene som er innført er nok til at vi kan komme tilbake til treningslokalene våre ganske raskt, før brakkesyken har overmannet oss og vi har tygget tapetene av veggene!

Sportslig hilsen 

Inger Blikra