Presidenten har ordet – November 2018

Kjære styrkeløftvenner, dette er jammen et år med mange endringer for sporten vår! Her gjelder det å henge med i svingene og ikke bare bli sittende passive på sidelinjen og la ting skje!

Moderniseringsprosjektet til NIF stormer videre med hurtigtogsfart. Her er det viktig at vi er med for å forme forbundets fremtid og rammebetingelser. Det er viktig for oss at ikke beslutninger tas over hodet på oss uten at vi har fått være med og fortelle om hvordan det er å være et nokså lite forbund i den store idrettsfamilien. Derfor har vi prioritert å delta på både informasjonsmøter, samrådsmøter og dialogmøter i denne prosessen. Norges styrkeløftforbund skal komme med innspill til NIF i løpet av måneden. Høringsutkastet ligger ute på forbundets hjemmeside, og klubber og regioner er invitert til å komme med sine synspunkter som vi kan ta med i innspillet til NIF.

Endringer i de tekniske reglene i styrkeløft kan gjøres på IPF-kongressen hvert fjerde år, og 2018 er et regelendringsår. IPF-kongressen blir arrangert i forkant av VM utstyr, i år foregikk dette søndag 4. november i Eleikos anlegg i Halmstad. Mange endringsforslag, endringer av endringsforslagene, diskusjoner, misforståelser og språkproblemer bidro til at kongressen varte i hele 12 timer! All honnør til de som fremdeles greide å være konstruktive og tenke klart på slutten av kongressen, det var virkelig en drøy arbeidsøkt. Kortversjon av endringene som ble vedtatt blir lagt ut raskt på våre hjemmesider, nøyaktige formuleringer kommer når referatet blir publisert. Endringene ble ikke så dramatiske som det kunne se ut til når man leste alle forslagene i forkant.

Nykommeren NM-veka har vi allerede fått prøve for NM utstyr, neste sommer er det utstyrsfri-løfterne sin tur til å prøve dette. Snarest mulig etter NM-veka 2019 må vi evaluere dette og ta stilling til om vi ønsker å være med videre. Det er derfor viktig at dere melder inn synspunkter på dette. Dere som deltok på årets NM-veke må gjerne komme med synspunkter allerede nå mens inntrykkene er noenlunde ferske, så tar vi vare på det til evalueringen skal gjøres. Vi vil gjerne høre fra både løftere, lagledere, dommere, publikummere, TV-tittere og arrangører hvordan dere opplevde NM-veka 2018. Send dette på epost til forbundskontoret, så lagrer Janne Gunn dette på forsvarlig vis frem til vi starter evalueringen.

VM-kongressen 2018 er over, men VM med utstyr har bare så vidt begynt. Jeg oppfordrer alle som bor i rimelig avstand fra Halmstad til å ta seg en tur og heie frem våre løftere.

Sportslig hilsen

Inger Blikra

Presidenten har order – Januar 2018

Godt Nyttår! 2018 er så vidt i gang, og det er allerede mye som er på plass i forbundet vårt.

Vi har vært heldige, og har på rekordtid greid å få på plass et sterkt nytt trenerteam for landslagene i både junior og åpen klasse.
Jeg har stor tro på at den nye toppidrettsorganisasjonen med landslagsutøvernes hjelp skal kunne gjøre hverandre gode, og at vi                                                                                                      
skal kunne fortsette å ha både utøvere som presterer i verdenstoppen – og landslag som viser verden at samhold, humør og idrettsglede
er en naturlig del også av toppidretten. Landslagene for 2018 er på plass, og inneholder både gamle og nye navn. Gratulerer til alle dere
som er tatt ut på landslag! Både landslagene og trenerne er allerede publisert på hjemmesiden, og jeg ber alle ha forståelse for at det kan ta
litt tid før ny organisasjon og nye ansatte får gått seg til og alt går på skinner.

Også veteranlandslagene blomstrer, og en stor norsk tropp er klare for å delta på EM styrkeløft utrstyrsfritt for veteraner som er en nykommer
på terminlista. Mesterskapet går i begynnelsen av mars i Helsingborg i Sverige, så her bør det være mulig for flere å ta seg en kjøretur for å
heie våre flotte veteranløftere frem.

Regionenes søknader om aktivitetstilskudd er behandlet, og vi har fordelt mer en 450 000 kroner til gode aktiviteter for barn og unge, og til
gode kompetansehevende tiltak i hele landet. Jeg benytter anledningen til å minne alle kursinstruktørene på at en forutsetning for å beholde
tilskuddet er at aktivitetsrapport med navn, fødselsdato og adresse på alle deltagerne sendes inn umiddelbart etter at aktiviteten er gjennomført.
Mangler noen av opplysningene får vi problemer med å registrere inn deltagerne i idrettens systemer, og går glipp av store tilskuddssummer
fra idrettsforbundet.

Trenerutdanningen skal videreutvikles, og vi har med oss Dietmar for å videreføre det gode grunnlaget han har lagt gjennom mange års godt
utdanningsarbeid i forbundet. Vi har også ambisjoner om å videreutvikle dommerutdanningen. Nye regler for behandling av personopplysninger
i idretten utfordrer dataløsningene våre, men i samarbeid med datakongen Oddbjørn skal vi nok takle dette også. «Stay tuned» – som det heter på nynorsk
– det vil komme mer informasjon om alt dette etter hvert.

Presidenten har ordet – Desember 2017

Det har vært en hektisk avslutning på året for styrkeløftfamilien. Det har vært arrangert to norske
mesterskap på tampen av året, med tilhørende store doser av idrettsglede, personlige rekorder, og
sterke prestasjoner. Regionene har hatt det travelt med å få gjennomført de siste aktivitetene for i år
og få innsendt alle aktivitetsrapportene, og få søkt om friske aktivitetsmidler så det store
aktivitetsnivået kan opprettholdes også i 2018.
Det nye styret har kommet godt i gang med arbeidet, og det er mye spennende som skjer. Norges
idrettsforbund har utarbeidet og sendt ut på høring et forslag om forenklet regelverk for «enklere
idrettslag» som kan få stor betydning for små klubber også i vår idrett dersom det vedtas. Vi har
sendt inn en høringsuttalelse til dette forslaget, og venter spent på fortsettelsen. Kabalen med ny
organiseringen av toppidretten (TIK og landslag) er i ferd med å bli løst, og vi går et spennende år i
møte med flere internasjonale mesterskap og flere aktuelle landslagsutøvere enn noen gang.
Samtidig jobbes det godt ute i klubbene med å gi et tilpasset tilbud slik at alle som ønsker å drive
med styrkeløft og styrketrening kan gjøre det ut fra sine egne ønsker og forutsetninger, og innenfor
våre gode klubbmiljøer med idrettens kjerneverdier i fokus.

Takk til hele styrkeløftfamilien for et fint og opplevelsesrikt år, jeg ønsker dere alle en trivelig jul og et
sterkt nytt år!

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere også i 2018!