Alta AK - Ranking

NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.

Sammenlagt

K4 Åpen

72

1. Amrita Kaur15.12.2018255.0kg

M2 Ungdom 14-18

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018290.0kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018320.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012415.0kg

83

1. Dennis Sivertsen12.05.2012457.5kg
2. Vebjørn Askeland20.12.2013410.0kg

93

1. Dennis Sivertsen16.11.2012510.0kg
2. John Erik Børstrand10.05.2014377.5kg
3. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011280.0kg

105

1. Daniel Hoel Andersen03.02.2018520.0kg
2. John Erik Børstrand07.02.2014360.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011310.0kg

120

1. Ole Martin Nygård03.06.2017380.0kg

M3 Junior 19-23

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018290.0kg

66

1. Njål Digre19.01.2013325.0kg
2. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018320.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012415.0kg

83

1. Vebjørn Askeland02.09.2017570.0kg
2. Martin Bellika18.06.2011502.5kg
3. Dennis Sivertsen17.12.2016470.0kg

93

1. Martin Synvis19.01.2013672.5kg
2. Vebjørn Askeland15.09.2018612.5kg
3. Dennis Sivertsen22.05.2015547.5kg
4. Sebastian André Strøm25.01.2020502.5kg
5. John Erik Børstrand10.05.2014377.5kg
6. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011280.0kg

105

1. Martin Synvis18.06.2011650.0kg
2. Daniel Hoel Andersen03.02.2018520.0kg
3. Bjørn Arild Masvik12.05.2012480.0kg
4. John Erik Børstrand07.02.2014360.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011310.0kg

120

1. Theodor Kristiansen03.06.2017650.0kg
2. Ole Martin Nygård03.06.2017380.0kg

M4 Åpen

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018290.0kg

66

1. Ståle Werner Eriksen03.02.2018425.0kg
2. Njål Digre19.01.2013325.0kg
3. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018320.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018470.0kg
2. Vebjørn Askeland26.10.2012415.0kg
3. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011632.5kg
2. Vebjørn Askeland02.09.2017570.0kg
3. Martin Bellika18.06.2011502.5kg
4. Ken Tore Svendsen22.02.2020500.0kg
5. Dennis Sivertsen17.12.2016470.0kg
6. Yngve Kristoffersen12.03.2011400.0kg
7. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
8. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Martin Synvis19.01.2013672.5kg
2. Kjetil Olsen03.06.2011670.0kg
3. Vebjørn Askeland15.09.2018612.5kg
4. Ole Kristian Heimstad28.01.2012605.0kg
5. Frank-Arild Sletten28.01.2012577.5kg
6. Dennis Sivertsen22.05.2015547.5kg
7. Sebastian André Strøm25.01.2020502.5kg
8. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg
9. John Erik Børstrand10.05.2014377.5kg
10. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011280.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012735.0kg
2. Kjetil Olsen21.05.2011660.0kg
3. Martin Synvis18.06.2011650.0kg
4. Ole Kristian Heimstad26.10.2012610.0kg
5. Daniel Hoel Andersen03.02.2018520.0kg
6. Bjørn Erik Opgård16.12.2017485.0kg
7. Bjørn Arild Masvik12.05.2012480.0kg
8. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg
9. John Erik Børstrand07.02.2014360.0kg
10. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011310.0kg

120+

1. Dag Rune Stangeland16.03.2019787.5kg
2. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011750.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015790.0kg
2. Theodor Kristiansen03.06.2017650.0kg
3. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg
4. Bjørn Erik Opgård15.09.2018542.5kg
5. Martin Gallavara Erntsen16.12.2017440.0kg
6. Ole Martin Nygård03.06.2017380.0kg

M5 Veteran 40-49

66

1. Ståle Werner Eriksen03.02.2018425.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018470.0kg
2. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011632.5kg
2. Yngve Kristoffersen12.03.2011400.0kg
3. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
4. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Ole Kristian Heimstad28.01.2012605.0kg
2. Frank-Arild Sletten28.01.2012577.5kg
3. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012735.0kg
2. Ole Kristian Heimstad26.10.2012610.0kg
3. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg

120+

1. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011750.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015790.0kg
2. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg

M6 Veteran 50-59

74

1. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg

M7 Veteran 60-69

74

1. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg

M8 Veteran +70

74

1. Georg Johnsen19.12.2014350.0kg

83

1. Georg Johnsen22.05.2015355.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg