Alta AK - Ranking

NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.

Sammenlagt

K4 Åpen

72

1. Amrita Kaur15.12.2018255.0kg

M2 Ungdom 14-18

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018290.0kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018320.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012415.0kg

83

1. Dennis Sivertsen12.05.2012457.5kg
2. Vebjørn Askeland20.12.2013410.0kg

93

1. Dennis Sivertsen16.11.2012510.0kg
2. John Erik Børstrand10.05.2014377.5kg
3. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011280.0kg

105

1. Daniel Hoel Andersen03.02.2018520.0kg
2. John Erik Børstrand07.02.2014360.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011310.0kg

120

1. Ole Martin Nygård03.06.2017380.0kg

M3 Junior 19-23

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018290.0kg

66

1. Njål Digre19.01.2013325.0kg
2. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018320.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012415.0kg
2. Njål Digre26.02.2016365.0kg

83

1. Vebjørn Askeland02.09.2017570.0kg
2. Martin Bellika18.06.2011502.5kg
3. Dennis Sivertsen17.12.2016470.0kg

93

1. Martin Synvis19.01.2013672.5kg
2. Vebjørn Askeland15.09.2018612.5kg
3. Dennis Sivertsen22.05.2015547.5kg
4. John Erik Børstrand10.05.2014377.5kg
5. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011280.0kg

105

1. Martin Synvis18.06.2011650.0kg
2. Daniel Hoel Andersen03.02.2018520.0kg
3. Bjørn Arild Masvik12.05.2012480.0kg
4. John Erik Børstrand07.02.2014360.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011310.0kg

120

1. Theodor Kristiansen03.06.2017650.0kg
2. Ole Martin Nygård03.06.2017380.0kg

M4 Åpen

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018290.0kg

66

1. Ståle Werner Eriksen03.02.2018425.0kg
2. Njål Digre19.01.2013325.0kg
3. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018320.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018470.0kg
2. Vebjørn Askeland26.10.2012415.0kg
3. Ståle Werner Eriksen26.02.2016400.0kg
4. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg
5. Njål Digre26.02.2016365.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011632.5kg
2. Vebjørn Askeland02.09.2017570.0kg
3. Martin Bellika18.06.2011502.5kg
4. Dennis Sivertsen17.12.2016470.0kg
5. Yngve Kristoffersen12.03.2011400.0kg
6. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
7. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Martin Synvis19.01.2013672.5kg
2. Kjetil Olsen03.06.2011670.0kg
3. Vebjørn Askeland15.09.2018612.5kg
4. Ole Kristian Heimstad28.01.2012605.0kg
5. Frank-Arild Sletten10.05.2014587.5kg
6. Dennis Sivertsen22.05.2015547.5kg
7. Odd Inge Sandberg26.02.2016525.0kg
8. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg
9. John Erik Børstrand10.05.2014377.5kg
10. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011280.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012735.0kg
2. Kjetil Olsen21.05.2011660.0kg
3. Martin Synvis18.06.2011650.0kg
4. Ole Kristian Heimstad26.10.2012610.0kg
5. Daniel Hoel Andersen03.02.2018520.0kg
6. Bjørn Erik Opgård16.12.2017485.0kg
7. Bjørn Arild Masvik12.05.2012480.0kg
8. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg
9. John Erik Børstrand07.02.2014360.0kg
10. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011310.0kg

120+

1. Dag Rune Stangeland16.03.2019787.5kg
2. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011750.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015790.0kg
2. Theodor Kristiansen03.06.2017650.0kg
3. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg
4. Bjørn Erik Opgård15.09.2018542.5kg
5. Martin Gallavara Erntsen16.12.2017440.0kg
6. Ole Martin Nygård03.06.2017380.0kg

M5 Veteran 40-49

66

1. Ståle Werner Eriksen03.02.2018425.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018470.0kg
2. Ståle Werner Eriksen26.02.2016400.0kg
3. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011632.5kg
2. Yngve Kristoffersen12.03.2011400.0kg
3. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
4. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Ole Kristian Heimstad28.01.2012605.0kg
2. Frank-Arild Sletten10.05.2014587.5kg
3. Odd Inge Sandberg26.02.2016525.0kg
4. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012735.0kg
2. Ole Kristian Heimstad26.10.2012610.0kg
3. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg

120+

1. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011750.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015790.0kg
2. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg

M6 Veteran 50-59

74

1. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg

M7 Veteran 60-69

74

1. Georg Johnsen12.03.2011375.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012360.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012590.0kg

M8 Veteran +70

74

1. Georg Johnsen19.12.2014350.0kg

83

1. Georg Johnsen22.05.2015355.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.2018310.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013487.5kg

105

1. Peer Bjaaland12.05.2012435.0kg


Knebøy

K4 Åpen

72

1. Amrita Kaur15.12.2018100.0kg

M2 Ungdom 14-18

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.201885.0kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018105.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012150.0kg

83

1. Dennis Sivertsen16.06.2012170.0kg
2. Vebjørn Askeland20.12.2013135.0kg

93

1. Dennis Sivertsen16.11.2012182.5kg
2. John Erik Børstrand10.05.2014135.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011100.0kg

105

1. Daniel Hoel Andersen03.02.2018190.0kg
2. John Erik Børstrand07.02.2014120.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011120.0kg

120

1. Ole Martin Nygård03.06.2017132.5kg

M3 Junior 19-23

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.201885.0kg

66

1. Njål Digre19.01.2013110.0kg
2. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018105.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012150.0kg
2. Njål Digre26.02.2016125.0kg

83

1. Martin Bellika18.06.2011207.5kg
2. Vebjørn Askeland02.09.2017190.0kg
3. Dennis Sivertsen19.12.2014175.0kg

93

1. Martin Synvis19.01.2013262.5kg
2. Vebjørn Askeland15.09.2018220.0kg
3. Dennis Sivertsen22.05.2015210.0kg
4. John Erik Børstrand10.05.2014135.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011100.0kg

105

1. Martin Synvis18.06.2011260.0kg
2. Daniel Hoel Andersen03.02.2018190.0kg
3. Bjørn Arild Masvik12.05.2012170.0kg
4. John Erik Børstrand07.02.2014120.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011120.0kg

120

1. Theodor Kristiansen03.06.2017225.0kg
2. Ole Martin Nygård03.06.2017132.5kg

M4 Åpen

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.201885.0kg

66

1. Ståle Werner Eriksen16.12.2017162.5kg
2. Njål Digre19.01.2013110.0kg
3. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018105.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018155.0kg
2. Vebjørn Askeland26.10.2012150.0kg
3. Ståle Werner Eriksen26.02.2016130.0kg
4. Georg Johnsen12.03.2011130.0kg
5. Njål Digre26.02.2016125.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011240.0kg
2. Martin Bellika18.06.2011207.5kg
3. Vebjørn Askeland02.09.2017190.0kg
4. Dennis Sivertsen19.12.2014175.0kg
5. Yngve Kristoffersen12.03.2011135.0kg
6. Georg Johnsen16.03.2012120.0kg
7. Peer Bjaaland25.08.201890.0kg

93

1. Martin Synvis19.01.2013262.5kg
2. Kjetil Olsen03.06.2011260.0kg
3. Ole Kristian Heimstad28.01.2012230.0kg
4. Vebjørn Askeland15.09.2018220.0kg
5. Frank-Arild Sletten10.05.2014220.0kg
6. Dennis Sivertsen22.05.2015210.0kg
7. Odd Inge Sandberg26.02.2016175.0kg
8. Peer Bjaaland09.07.2013150.0kg
9. John Erik Børstrand10.05.2014135.0kg
10. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011100.0kg

105

1. Martin Synvis18.06.2011260.0kg
2. Rune Bakke28.01.2012260.0kg
3. Kjetil Olsen12.05.2012255.0kg
4. Ole Kristian Heimstad26.10.2012225.0kg
5. Daniel Hoel Andersen03.02.2018190.0kg
6. Bjørn Erik Opgård16.12.2017180.0kg
7. Bjørn Arild Masvik12.05.2012170.0kg
8. Peer Bjaaland05.06.2015125.0kg
9. John Erik Børstrand07.02.2014120.0kg
10. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011120.0kg

120+

1. Dag Rune Stangeland16.03.2019275.0kg
2. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011250.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015300.0kg
2. Theodor Kristiansen03.06.2017225.0kg
3. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg
4. Bjørn Erik Opgård15.09.2018207.5kg
5. Martin Gallavara Erntsen16.12.2017155.0kg
6. Ole Martin Nygård03.06.2017132.5kg

M5 Veteran 40-49

66

1. Ståle Werner Eriksen16.12.2017162.5kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018155.0kg
2. Ståle Werner Eriksen26.02.2016130.0kg
3. Georg Johnsen12.03.2011130.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011240.0kg
2. Yngve Kristoffersen12.03.2011135.0kg
3. Georg Johnsen16.03.2012120.0kg
4. Peer Bjaaland25.08.201890.0kg

93

1. Ole Kristian Heimstad28.01.2012230.0kg
2. Frank-Arild Sletten10.05.2014220.0kg
3. Odd Inge Sandberg26.02.2016175.0kg
4. Peer Bjaaland09.07.2013150.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012260.0kg
2. Ole Kristian Heimstad26.10.2012225.0kg
3. Peer Bjaaland05.06.2015125.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015300.0kg
2. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg

120+

1. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011250.0kg

M6 Veteran 50-59

74

1. Georg Johnsen12.03.2011130.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012120.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.201890.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013150.0kg

105

1. Peer Bjaaland05.06.2015125.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg

M7 Veteran 60-69

74

1. Georg Johnsen12.03.2011130.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012120.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.201890.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013150.0kg

105

1. Peer Bjaaland05.06.2015125.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg

M8 Veteran +70

74

1. Georg Johnsen19.12.2014125.0kg

83

1. Georg Johnsen22.05.2015120.0kg
2. Peer Bjaaland25.08.201890.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013150.0kg

105

1. Peer Bjaaland05.06.2015125.0kg


Benkpress

K4 Åpen

72

1. Amrita Kaur15.12.201845.0kg

M2 Ungdom 14-18

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.201867.5kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.201875.0kg

74

1. Vebjørn Askeland12.05.2012110.0kg

83

1. Dennis Sivertsen12.05.2012127.5kg
2. Vebjørn Askeland14.12.2012115.0kg

93

1. Dennis Sivertsen23.03.2013142.5kg
2. John Erik Børstrand10.05.2014102.5kg
3. Ivar Andreas Eriksen12.03.201155.0kg

105

1. Daniel Hoel Andersen15.12.2018125.0kg
2. John Erik Børstrand07.02.201495.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen21.05.201160.0kg

120

1. Ole Martin Nygård16.12.201795.0kg

M3 Junior 19-23

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.201867.5kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.201875.0kg
2. Njål Digre19.01.201375.0kg

74

1. Vebjørn Askeland12.05.2012110.0kg
2. Njål Digre26.02.201690.0kg

83

1. Vebjørn Askeland02.09.2017145.0kg
2. Dennis Sivertsen03.06.2017127.5kg
3. Martin Bellika18.06.2011105.0kg

93

1. Martin Synvis08.06.2013175.0kg
2. Vebjørn Askeland03.02.2018155.0kg
3. Dennis Sivertsen23.03.2013142.5kg
4. John Erik Børstrand10.05.2014102.5kg
5. Ivar Andreas Eriksen22.01.201155.0kg

105

1. Martin Synvis01.05.2015162.5kg
2. Daniel Hoel Andersen15.12.2018125.0kg
3. Bjørn Arild Masvik12.05.2012110.0kg
4. John Erik Børstrand07.02.201495.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen21.05.201160.0kg

120

1. Theodor Kristiansen03.06.2017165.0kg
2. Ole Martin Nygård16.12.201795.0kg

M4 Åpen

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.201867.5kg

66

1. Ståle Werner Eriksen03.06.2017102.5kg
2. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.201875.0kg
3. Njål Digre19.01.201375.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.09.2018110.0kg
2. Vebjørn Askeland12.05.2012110.0kg
3. Ståle Werner Eriksen26.02.2016100.0kg
4. Georg Johnsen12.03.201195.0kg
5. Njål Digre26.02.201690.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011147.5kg
2. Vebjørn Askeland02.09.2017145.0kg
3. Anton Zotov08.02.2013135.0kg
4. Dennis Sivertsen12.05.2012127.5kg
5. Yngve Kristoffersen23.03.2013120.0kg
6. Peer Bjaaland16.10.2019115.0kg
7. Georg Johnsen23.03.2013105.0kg
8. Martin Bellika18.06.2011105.0kg

93

1. Martin Synvis23.03.2013175.0kg
2. Kjetil Olsen03.06.2011165.0kg
3. Peer Bjaaland04.02.2011155.0kg
4. Vebjørn Askeland03.02.2018155.0kg
5. Frank-Arild Sletten15.10.2011150.0kg
6. Ole Kristian Heimstad28.01.2012145.0kg
7. Dennis Sivertsen23.03.2013142.5kg
8. Odd Inge Sandberg26.02.2016135.0kg
9. Yngve Kristoffersen14.12.2012105.0kg
10. John Erik Børstrand10.05.2014102.5kg
11. Ivar Andreas Eriksen22.01.201155.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012190.0kg
2. Kjetil Olsen12.05.2012172.5kg
3. Martin Synvis01.05.2015162.5kg
4. Ole Kristian Heimstad14.12.2012155.0kg
5. Peer Bjaaland17.10.2013150.0kg
6. Håvard Mannsverk14.12.2012145.0kg
7. Daniel Hoel Andersen15.12.2018125.0kg
8. Bjørn Erik Opgård16.12.2017117.5kg
9. Bjørn Arild Masvik12.05.2012110.0kg
10. John Erik Børstrand07.02.201495.0kg
11. Ivar Andreas Eriksen21.05.201160.0kg

120+

1. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011230.0kg
2. Dag Rune Stangeland16.03.2019190.0kg

120

1. Rune Bakke07.02.2014192.5kg
2. Theodor Kristiansen03.06.2017165.0kg
3. John-Ove Aspnes28.01.2012150.0kg
4. Vidar Kristoffersen14.12.2012145.0kg
5. Bjørn Erik Opgård15.09.2018135.0kg
6. Martin Gallavara Erntsen16.12.2017115.0kg
7. Ole Martin Nygård16.12.201795.0kg

M5 Veteran 40-49

66

1. Ståle Werner Eriksen03.06.2017102.5kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018110.0kg
2. Ståle Werner Eriksen26.02.2016100.0kg
3. Georg Johnsen12.03.201195.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011147.5kg
2. Yngve Kristoffersen23.03.2013120.0kg
3. Peer Bjaaland16.10.2019115.0kg
4. Georg Johnsen23.03.2013105.0kg

93

1. Peer Bjaaland04.02.2011155.0kg
2. Frank-Arild Sletten10.05.2014147.5kg
3. Ole Kristian Heimstad28.01.2012145.0kg
4. Odd Inge Sandberg26.02.2016135.0kg
5. Yngve Kristoffersen14.12.2012105.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012190.0kg
2. Ole Kristian Heimstad14.12.2012155.0kg
3. Peer Bjaaland17.10.2013150.0kg

120+

1. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011230.0kg

120

1. Rune Bakke07.02.2014192.5kg
2. John-Ove Aspnes28.01.2012150.0kg
3. Vidar Kristoffersen14.12.2012145.0kg

M6 Veteran 50-59

74

1. Georg Johnsen12.03.201195.0kg

83

1. Yngve Kristoffersen23.03.2013120.0kg
2. Peer Bjaaland16.10.2019115.0kg
3. Georg Johnsen23.03.2013105.0kg

93

1. Peer Bjaaland04.02.2011155.0kg

105

1. Peer Bjaaland17.10.2013150.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012150.0kg

M7 Veteran 60-69

74

1. Georg Johnsen12.03.201195.0kg

83

1. Peer Bjaaland16.10.2019115.0kg
2. Georg Johnsen23.03.2013105.0kg

93

1. Peer Bjaaland04.02.2011155.0kg

105

1. Peer Bjaaland17.10.2013150.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012150.0kg

M8 Veteran +70

74

1. Georg Johnsen19.12.201485.0kg

83

1. Peer Bjaaland16.10.2019115.0kg
2. Georg Johnsen23.03.2013105.0kg

93

1. Peer Bjaaland18.04.2013152.5kg

105

1. Peer Bjaaland17.10.2013150.0kg


Markløft

K4 Åpen

72

1. Amrita Kaur15.12.2018110.0kg

M2 Ungdom 14-18

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018137.5kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018140.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012160.0kg

83

1. Vebjørn Askeland20.12.2013170.0kg
2. Dennis Sivertsen12.05.2012170.0kg

93

1. Dennis Sivertsen16.11.2012190.0kg
2. John Erik Børstrand10.05.2014140.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011125.0kg

105

1. Daniel Hoel Andersen16.12.2017210.0kg
2. John Erik Børstrand07.02.2014145.0kg
3. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011130.0kg

120

1. Ole Martin Nygård03.06.2017162.5kg

M3 Junior 19-23

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018137.5kg

66

1. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018140.0kg
2. Njål Digre19.01.2013140.0kg

74

1. Vebjørn Askeland26.10.2012160.0kg
2. Njål Digre26.02.2016150.0kg

83

1. Vebjørn Askeland02.09.2017235.0kg
2. Martin Bellika18.06.2011190.0kg
3. Dennis Sivertsen17.12.2016180.0kg

93

1. Vebjørn Askeland03.02.2018245.0kg
2. Martin Synvis19.01.2013245.0kg
3. Dennis Sivertsen22.05.2015202.5kg
4. John Erik Børstrand10.05.2014140.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011125.0kg

105

1. Martin Synvis01.05.2015235.0kg
2. Daniel Hoel Andersen16.12.2017210.0kg
3. Bjørn Arild Masvik12.05.2012200.0kg
4. John Erik Børstrand07.02.2014145.0kg
5. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011130.0kg

120

1. Theodor Kristiansen03.06.2017260.0kg
2. Ole Martin Nygård03.06.2017162.5kg

M4 Åpen

59

1. Andreas Pettersen Østlyngen12.05.2018137.5kg

66

1. Ståle Werner Eriksen03.02.2018167.5kg
2. Andreas Pettersen Østlyngen15.12.2018140.0kg
3. Njål Digre19.01.2013140.0kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018205.0kg
2. Ståle Werner Eriksen26.02.2016170.0kg
3. Vebjørn Askeland26.10.2012160.0kg
4. Njål Digre26.02.2016150.0kg
5. Georg Johnsen12.03.2011150.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011245.0kg
2. Vebjørn Askeland02.09.2017235.0kg
3. Martin Bellika18.06.2011190.0kg
4. Dennis Sivertsen17.12.2016180.0kg
5. Georg Johnsen16.03.2012150.0kg
6. Yngve Kristoffersen12.03.2011150.0kg
7. Peer Bjaaland05.03.2019140.0kg

93

1. Vebjørn Askeland03.02.2018245.0kg
2. Kjetil Olsen03.06.2011245.0kg
3. Martin Synvis19.01.2013245.0kg
4. Ole Kristian Heimstad28.01.2012230.0kg
5. Frank-Arild Sletten10.05.2014220.0kg
6. Odd Inge Sandberg26.02.2016215.0kg
7. Dennis Sivertsen22.05.2015202.5kg
8. Peer Bjaaland09.07.2013190.0kg
9. John Erik Børstrand10.05.2014140.0kg
10. Ivar Andreas Eriksen12.03.2011125.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012285.0kg
2. Kjetil Olsen21.05.2011242.5kg
3. Martin Synvis21.05.2011235.0kg
4. Ole Kristian Heimstad26.10.2012235.0kg
5. Daniel Hoel Andersen16.12.2017210.0kg
6. Bjørn Arild Masvik12.05.2012200.0kg
7. Bjørn Erik Opgård16.12.2017187.5kg
8. Peer Bjaaland05.06.2015175.0kg
9. John Erik Børstrand07.02.2014145.0kg
10. Ivar Andreas Eriksen21.05.2011130.0kg

120+

1. Dag Rune Stangeland16.03.2019322.5kg
2. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011270.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015300.0kg
2. Theodor Kristiansen03.06.2017260.0kg
3. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg
4. Bjørn Erik Opgård12.05.2018210.0kg
5. Martin Gallavara Erntsen16.12.2017170.0kg
6. Ole Martin Nygård03.06.2017162.5kg

M5 Veteran 40-49

66

1. Ståle Werner Eriksen03.02.2018167.5kg

74

1. Odd Inge Sandberg15.12.2018205.0kg
2. Ståle Werner Eriksen26.02.2016170.0kg
3. Georg Johnsen12.03.2011150.0kg

83

1. Odd Inge Sandberg15.10.2011245.0kg
2. Georg Johnsen16.03.2012150.0kg
3. Yngve Kristoffersen12.03.2011150.0kg
4. Peer Bjaaland05.03.2019140.0kg

93

1. Ole Kristian Heimstad28.01.2012230.0kg
2. Frank-Arild Sletten10.05.2014220.0kg
3. Odd Inge Sandberg26.02.2016215.0kg
4. Peer Bjaaland09.07.2013190.0kg

105

1. Rune Bakke28.01.2012285.0kg
2. Ole Kristian Heimstad26.10.2012235.0kg
3. Peer Bjaaland05.06.2015175.0kg

120+

1. Svein-Vidar Thomassen21.05.2011270.0kg

120

1. Rune Bakke22.05.2015300.0kg
2. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg

M6 Veteran 50-59

74

1. Georg Johnsen12.03.2011150.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012150.0kg
2. Peer Bjaaland05.03.2019140.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013190.0kg

105

1. Peer Bjaaland05.06.2015175.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg

M7 Veteran 60-69

74

1. Georg Johnsen12.03.2011150.0kg

83

1. Georg Johnsen16.03.2012150.0kg
2. Peer Bjaaland05.03.2019140.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013190.0kg

105

1. Peer Bjaaland05.06.2015175.0kg

120

1. John-Ove Aspnes28.01.2012220.0kg

M8 Veteran +70

74

1. Georg Johnsen19.12.2014140.0kg

83

1. Georg Johnsen22.05.2015150.0kg
2. Peer Bjaaland05.03.2019140.0kg

93

1. Peer Bjaaland09.07.2013190.0kg

105

1. Peer Bjaaland05.06.2015175.0kg