Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Rutiner for varsling i Norges Styrkeløftforbund

I Norges Styrkeløftforbund (NSF) ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NSFs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold. Varslingsrutinene gjelder for ansatte i NSF, for alle medlemmer i klubber tilsluttet NSF og for eksterne varslere. Rutiner for varsling i Norges Styrkeløftforbund Dersom du trenger hjelp eller […]

Rutiner for varsling i Norges Styrkeløftforbund

I Norges Styrkeløftforbund (NSF) ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker NSFs omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold. Varslingsrutinene gjelder for ansatte i NSF, for alle medlemmer i klubber tilsluttet NSF og for eksterne varslere. Rutiner for varsling i Norges Styrkeløftforbund Dersom du trenger hjelp eller […]