Skadeforsikring inkludert i lisensavgiften

Norges Styrkeløftforbund har forsikringsavtale med AGS Forsikring AS.

Hvem er forsikret?

Forsikringen omfatter alle medlemmer som har betalt lisensavgift til NSF. Medlemmer av NSF er dekket av NIFs barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år.

Forsikringsdekning

Forsikringen omfatter idretts- og ulykkesskade som rammer forsikrede. Med idrettskade menes skade på kroppen som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkesskade), som inntreffer i forsikringstiden. Reise til og fra organisert idrettsutøvelse er omfattet

Forsikringsytelser: Trening Utvidet forsikring
A Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til etterlatte 50.000 75.000
B Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til ektefelle/samboer 150.000 200.000
C Ulykkesdødsfall – ved sikredes død utbetales til barn under 20 år med bostedsadresse hos sikrede 50.000 50.000
D Invaliditet etter ulykke utover 10% 250.000 500.000
E Tannlege 25.000 50.000
F Privat klinikk/Operasjon 5.000 10.000
G Fysioterapeut eller Kiropraktor – egenandel NOK 2.000,- 5.000 20.000
H Medisinsk behandling – maksimalt 2 år etter skadedato 15.000 30.000
I Behandlingsgaranti – påstartet behandling 3 Måneder 3 dager
J Egenandel, unntatt Fysioterapeut eller Kiropraktor, bokstav H 1.000 1.000

Melding om skade

Skade meldes via følgende skjema: http://agsasa.com/styrkeloft

AGS Forsikring AS, Henrik Ibsens gate 90

0255 Oslo

Telefon: 480 4100

Epost: post@agsforsikring.no

Forsikringdokumenter:

Styrkeløft 2021

Forsikringsvilkår av Jan 2020