Skadeforsikring inkludert i lisensavgiften

Norges Styrkeløftforbund har forsikringsavtale med AGS Forsikring AS.

Forsikringen omfatter alle medlemmer som har betalt lisensavgift til NSF. Medlemmer av NSF er dekket av NIFs barneidrettsforsikring til og med det året de fyller 12 år.

Forsikringsdekning

Forsikringen omfatter idretts- og ulykkesskade som rammer forsikrede. Med idrettskade menes skade på kroppen som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkesskade), som inntreffer i forsikringstiden. Reise til og fra organisert idrettsutøvelse er omfattet

Forsikringsytelser Grunnforsikring Utvidet forsikring
A Ulykkesdødsfall – ved sikredes død – betales til etterlatt familie NOK 50 000 NOK 75 000

 

B Ulykkesdødsfall – ved sikredes død – betales til ektefelle/samboer NOK 150 000 NOK 200 000
C Ulykkesdødsfall – ved sikredes død – betales til barn under 20 år som bor på sikredes adresse NOK 50 000

 

NOK 50 000
D Mer enn 10 % invaliditet grunnet ulykke NOK 250 000 NOK 500 000
E Tannlege NOK 25 000 NOK 50 000
F Privat klinikk/operasjon NOK 5 000 NOK 10 000
G Fysioterapeut eller kiropraktor – egenandel NOK 2 000 NOK 5 000 NOK 20 000
H Medisinsk behandling – maksimal tid er 2 år etter skadedato NOK 15 000 NOK 30 000
I Behandlingsgaranti – behandling igangsatt 3 måneder 3 dager
J Egenandel, unntatt fysioterapeut eller kiropraktor, bokstav G hvor det er kr 2.000,- NOK 1 000 NOK 1 000
Premie per år NOK 114 NOK 149
Melding om skade

Skade meldes via følgende skjema: http://agsasa.com/styrkeloft

AGS Forsikring AS, Henrik Ibsens gate 90

0255 Oslo

Telefon: 4840 4100

Epost: post@agsforsikring.no

Forsikringdokumenter:

NSF – Lisensforsikring for 2024

Forsikringsvilkår