Hvordan starte styrkeløftklubb?

 

Ønsker du å delta i konkurranser som arrangeres i Norges Styrkeløftforbunds regi, må du være medlem i en klubb. Klubben må være tilsluttet NSF og NIF. Finnes det ingen klubb på ditt hjemsted, melder du deg inn i nærmeste klubb. Alternativet er å starte klubb selv.

 

SLIK GÅR DU FREM

 

Stiftelse

Ta kontakt med idrettskretsen for å få søknadsskjema og basislovnorm for idrettslag. Deretter samles dere til et stiftelsesmøte. På dette møtet stifter dere klubben ved å:

  • Fastsette klubbens navn.
  • Vedta klubbens lover.
  • Velge et styre.

I NIF`s basislovnorm for idrettslag finner du hvilke krav som stilles til klubbens lover og styre. Klikk på http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx Blir du bedt om å angi brukernavn og passord, trykk bare avbryt så får du likevel opp lovnormene.

 

Styre

Klubben skal ha leder og nestleder. Antall styremedlemmer og varamedlemmer bestemmer dere selv (minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem), og setter det inn i klubbens lover. Tenk nøye gjennom om dere ønsker at spesielle funksjoner i styret som for eksempel kasserer og sekretær skal velges spesifikt på årsmøtet, eller om det skal være opp til styret å fordele disse rollene/oppgavene mellom de valgte styremedlemmene på sitt konstitueringsmøte etter valget.

I tillegg må dere velge 2 revisorer og valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Disse kan ikke samtidig være medlemmer av styret.

INNMELDING

Etter stiftelsen fyller lederen ut søknadsskjema og basislovnorm og returnerer dette til idrettskretsen. Idrettskretsen vil deretter avgjøre om klubben tilfredsstiller kravene stilt av NIF.

Etter at klubben er blitt godkjent av idrettskretsen vil den etter kort tid motta brev fra NSF.

Nystartede klubber får et tilskudd på kr 5.000.-  og det er ingen klubbavgift til NSF. Før dette utbetales må klubben ha gjennomført følgende innen 6 måneder fra opptaksdato:

– Klubben gjennomfører Rent idrettslag, signerer avtale om dette, og melder fra til NSF at dette er gjort.

– Klubben løser lisens for minimum 3 utøvere, og disse 3 må ha gjennomført kurset «Ren -utøver».

 

Er noe uklart, vil NSF`s forbundskontor være behjelpelig med innmeldingen.

 

Lykke til!