Landslagssjef Veteranene

Marthe Stavik Aas

Marthe Stavik Aas

Landslagssjef Veteraner

E-post: marthesaas@gmail.com
Telefon: 41575840

Landslagssjefen har ansvar for uttak av utøvere til veteranlandslaget, samt koordinering av reise- og hotellbestillinger. Landslagssjefen, eller hennes stedfortreder, har ansvar for lagledelse på internasjonale mesterskap.

Ønske om deltakelse

Utøvere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap melder sin interesse via klubben på Klubbsiden på styrkeloft.no innen de frister som er oppgitt i tabellen under.

DatoMesterskapStedSøknadsfrister 2024
12-18 Februar EM utstyrsfritt styrkeløft
EM utstyrsfritt styrkeløft

Malaga, SpaniaFredag 1 desember 2023
01-04 Mai
EM styrkeløft utstyr
Hamm, Luxenburg
mandag 19. februar 2024
21-01 Juni
VM Benkpress utstyr og utstyrsfritt
Austin Texas, USA
mandag 11. mars 2024
05-11 August
EM Benkpress utstyr og utstyrfritt

Istanbul, Tyrkia
mandag 27. mai 2024
13-20 Oktober
VM styrkeløft utstyr og utstyrsfrittSun City, Sør-Afrika
mandag 5. august 2024

Ønske om deltakelse

Utøvere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap melder sin interesse via klubben på Klubbsiden på styrkeloft.no innen de frister som er oppgitt i tabellen under.

Terminliste NSF
https://styrkeloft.no/terminliste/

Laguttak

Landslagssjefen tar ut det aktuelle laget og informerer utøverne om uttaket.

Reise- og opphold

Reise og opphold koordineres og bestilles av Forbundskontoret. Kostnadene faktureres den enkelte utøvers klubb.

Økonomi

Norges Styrkeløftforbund dekker, så langt det er mulig innenfor budsjettet til veteranlaget, utgifter til lagleder og dommer på mesterskapene.

Øvrige kostnader dekkes av løfterne selv, dette inkluderer:

  • Reise- og oppholdsutgifter
  • Start- og dopingavgifter.
  • Landslagsbekledning

Hotell, reise, start- og dopingavgifter faktureres utøverens klubb, og skal være innbetalt til NSF før avreise til det aktuelle mesterskap.

Generelle krav

  1. Utøveren må ha deltatt i minst 3 stevner. Av disse stevnene må minst 1 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM – status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.
  2. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.
  3. Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for utøvere som deltar på lagene.
  4. Alle utøvere må ha gjennomført Ren Utøver. Diplom for gjennomført kurs sendes på e-post til Forbundskontoret med kopi til Egil Kroknes (marthesaas@gmail.com) før intern norsk søknadsfrist.
  5. Lisens skal være løst før den internasjonale påmeldingsfristen er ute. Alle landslagsutøvere må selv sørge for å ha en gyldig reiseforsikring.
  6. Utøvere må påregne å reise alene til og fra mesterskap, samt til og fra stevnearena. Forbundet har ikke ansvar for utøvere som trenger assistanse under reisen. Har utøver behov for assistanse for å gjennomføre reisen, må man selv ordne dette.
  7. Utøvere må være kjent med retningslinjer for bruk av landslagsagsbekledning. Dette er beskrevet i organisasjonshåndboka

Nyheter veteraner

Paal Solberg europamester

Paal Solberg, IL Kraftsport, har etterskuddsvis blitt oppgradert til europamester i benkpress.