Styrereferat 3-2009

NORGES STYRKELØFTFORBUND

 

Saksliste 3-2009

 

Tid og sted: 09. okt. 1700, Rica Hotell Gardemoen

 

 

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Jørn Høyset, Alexander Kirketeig, Pål NIlsen

Referent: Trine Selbek

 

* Godkjenning av styrereferat 2-2009 er gjort pr e-post.

 

 

AVSLUTTEDE SAKER

 

01/08:  REGNSKAP/BUDSJETT 2008

15/09:  FREKVENSPROSJEKTET

17/09:  UTTAKSKRITERIER TIL REPRESENTASJONSLAG

 

 

 

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

23/09: Sydnorsk 210 blir arrangert av Askim SK

 

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

 

24/09:  NSF godkjente norsk deltagelse i Kalottslandskampen

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

44/08: FORBEREDELSE TIL TINGET 2009

 

Styret gikk i gjennom årsberetningen og fordelte arbeidsoppgaver

 

Ansvarlig: Vidar

Status: Avsluttet

 

01/09:  REGNSKAP/BUDSJETT 2009

 

Denne posten sees i sammenheng med VPL for 2009

 

Ansvarlig: GS

Status: Videreføres

 


02/09:  VIRKSOMHETSPLAN (VPL) 2009

 

VPL 2009 er endelig vedtatt per e-post men saken følger sakslisten gjennom hele året for å ha en kontinuerlig oppfølging av årets plan. På hvert styremøte blir det en gjennomgang av VPL for hvert ansvarsområde.

 

Hvert av styremedlemmene orienterte styret om aktivitetene innenfor hvert sitt område. Aktivitetene som er planlagt i VPL følges opp videre

 

Ansvarlig: Styret

Status: Videreføres

 

 

10/09:  INTERNKONTROLL AV AKTIVITETSTALL

Det er per e-post blitt bestemt å gjennomføre en internkontroll av innrapporterte.

De 6 største klubbene til NSF utgjør til sammen 40 % av medlemsmassen. Disse sjekkes i henhold til aktivitetstall innrapportert under idrettsregistreringen.

 

Styret har vedtatt å anmelde Bergen SK til domsutvalget i NSF

 

 

Ansvarlig: Linda

Status: Avsluttet

 

 

16/09: DELTAGELSE WPC

 

Einar Hernes har deltatt på WPC. Saken sendes til domsutvalget

 

Ansvarlig: GS og Vidar

Status: Avslutttet

 

21/09: FORSLAG TIL FORBUNDSTINGET 2009

 

Styret er ferdig med sine  innstillinger til forbundstinget

 

Ansvarlig: Styret

Status: Avsluttet

 

 

22/09:  RAMMEBUDSJETT 2011- 2012

 

Rammebudsjettet ble vedtatt på Tinget 10.10.09

 

Ansvarlig: Styret

Status: Avsluttet

 

 


NYE SAKER

 

25/09:  SÆRFORBUNDENES FELLESORGANISASJON

 

NSF melder seg inn i Særforbundenes fellesorganisasjon. Pressemelding vil bli sendt ut. Linda skriver svarbrev til NIF

 

26/09:  VETERANKOMITE

 

Region Øst får ansvaret for veterankomiteen. Ansvarssjef for veteranløfterne blir Pål Nilsen

 

De får 25 000 kr per år for å drifte dette

 

 

 

Foreslått dato for neste styremøte ?