Invitasjon Trener 1 kurs i styrkeløft 2014

Trener 1 i den nye trenerløypa består av tre deler, første del utføres på egenhånd online. (Trener 1 – Forklaring)

For å komme videre med trenerutdanningen, blir det nå arrangert Trener 1, del 2 kurs over 1 helg.

Trener 1, del 2 kurs vil gi deltakerne en grundig trenerkompetanse for klubbtrenere og er samtidig den 1. utdanningstrinn (til sammen 3) til høgere trenerkompetanse i NSF.

Info

Klubben og kursdeltager forplikter seg til at kursdeltager jobber aktivt som trener i klubben etter fullført utdanning i en periode på ett år.
45 timer med praksis inngår i denne ett års perioden.

Deltakerne må dekke sine egne reiseutgifter.

NSF dekker losji, kost, litteratur og andre kursutgifter.

Påmelding må skje via klubb.

Søknadsfrist: 21.mars

Last ned invitasjonen her.

Kursplanen finner du her.

Les om trenerløypa her.

* Er det noe du lurer på ta kontakt med Lars Edvin Samnøy (epost).