Innbydelse – Trener II kurs i styrkeløft

Til klubber, regioner/kretser og dere som har deltatt på Trener 1 kurs .

 

Trener II kurset vil gi deltakerne en grundig trenerkompetanse for trenere på regionalt/nasjonalt nivå og er det 3. utdanningstrinnet (til sammen 4) på trenerpyramiden til NSF.

For å delta på Trener II kurs må man ha gjennomgått Aktivitetslederkurs og Trener I kurs i NSF. For å få kompetanse som Trener II må begge kurshelgene følges!

 

Kurshelg 1

TID:                Lørdag 20. og søndag 21. september 2014

Instruktør:       Dietmar Wolf

 

Kurshelg 2:

TID:                Ennå ikke bestemt

Instruktør:       Dietmar Wolf

 

STED:  Toppidrettssentret, 0806 Oslo, Sognsveien 228

http://www.olympiatoppen.no/kontakt/finnfrem/page721.html

 

Økonomi:  Deltakerne må dekke sine egne reiseutgifter.

NSF dekker losji, kost, litteratur og andre kursutgifter.

 

Last ned invitasjonen her.