TRENER I KURS, DEL 3

TRENER I KURS, DEL 3

 

 

For å komme videre med trenerutdanningen, blir det nå arrangert Trener – I, del 3 kurs over 1 helg.

 

Trener – I, del 3 kurs vil gi deltakerne en grundig trenerkompetanse for klubbtrenere og er samtidig den 1. utdanningstrinn (til sammen 3) til høgere trenerkompetanse i NSF.

 

TID:                Lørdag 27. august og søndag 28. august 2016

STED:             Toppidrettssentret, 0806 Oslo, Sognsveien 228

http://www.olympiatoppen.no/kontakt/finnfrem/page721.html

 

Instruktør:       Dietmar Wolf

 

Økonomi:        Deltakerne må dekke sine egne reiseutgifter.

NSF dekker losji, kost, litteratur og andre kursutgifter.

NSF har booket losji for kursdeltagerne på toppidrettssenteret fra fredag 26.8. – 28.8.16. Ved losjibehov, vær så vennlig og før opp dato fra – til.

 

Påmelding (prioritert): påmelding må skje gjennom klubben

Navn Klubb Tidligere trenerkurs Losji, dato (fra – til)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

Navn Født Bostedsadresse

gate/vei, postnummer, bosted

E – mail Mobil
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Opplysninger – påmeldte

 

Søknadsfrist: 8. AUGUST 2016. påmelding sendes til

Dietmar Wolf, dietmarw57@gmail.com , dietmarwolf@yahoo.no og

Bjørnar Brende Smestad, bjornasm@gmail.com

 

 

Generelt.

For å kunne delta på Trener I, del 3 kurs må man ha gjennomgått Trener I, del 1 E-læring på egenhånd og Trener I, del 2 på regionsnivå.

Klubben og kursdeltager forplikter seg til at kursdeltager jobber aktivt som trener i klubben etter fullført utdanning i en periode på ett år. 45 timer med praksis inngår i denne ett års perioden.

 

 

Kursavgift: 1000 NOK

Forbundskontoret sender faktura til klubben

 

 

Jeg har lest og forstått ovennevnte informasjon. (Kryss av)

 

 

__________________________________________________

Dato                                  Underskrift (styremedlem i klubben)

 

 

 

 

Hilsen Norges Styrkeløftforbund

 

Dietrmar Wolf

Idrettsfaglig rådgiver

Mobil.: 958 53 606

 

 

 

Invitasjon kan lastes ned HER.