Utlysning Av Midler Fra ExtraStiftelsen

Til særforbund og idrettskretser
Kopi: Idrettsstyret

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen
Vedlagt følger et dokument med informasjon rettet mot idrettslag om utlysning av midler fra ExtraStiftelsen, samt en flyer. Særforbund og idrettskretser oppfordres til å sende denne informasjonen til sine underliggende ledd og/eller legge ut informasjon på sine nettsider.

Brevet, sammen med en bunke med flyers, sendes også per post til alle SF og IK.

Flyerne kan benyttes i kontakt med underliggende ledd. Dersom det er behov for flere, så ta kontakt med line.hurrod@idrettsforbundet.no.

Mer informasjon ligger elektronisk her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

Særforbund og idrettskretser kan også søke på egne prosjekter. Dette blir det sendt ut egen epost om.

Mvh NIF Informasjon