Endringer i covid19-forskriften om arrangementsstørrelse

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort endringer i covid19-forskriften om arrangementsstørrelse, og dette gjelder også idrettsarrangementer. Det er nå ikke tillatt med arrangementer med mer enn 50 personer (deltagere, støtteapparat, og publikum telles med i dette antallet, funksjonærer og dommere holdes utenfor). Dersom alle i publikum sitter i fastmonterte seter, er det tillatt med 200 totalt. Vi minner samtidig om at disse begrensningene er de nasjonale reglene, kommuner med stort smittetrykk innfører egne, innskjerpende regler. Disse lokale reglene gjelder foran våre regler, og kan noen steder inneholde ytterligere begrensninger på antall mens de andre steder forbyr alle arrangementer en periode. Det er derfor viktig at dere sjekker kommunens hjemmesider for å se hva som gjelder hos dere.