Invitrasjon: seminar for barneidrettsansvarlig(e) i klubb

I tillegg til NSF’s Trenerutdanningspyramide har NSF nå utviklet et Barneidrettstrenerutdanningskurs. Barneidrettstrenerkurset er ennå ikke godkjent av NIF.

 

NSF har allerede mottatt indikasjoner fra noen klubber om at det allerede er interesse for et seminar for de som skal være barneidrettsansvarlige i klubben, noe vi anser som veldig positivt.

På grunn av oppstått interesse fra noen klubber ønsker vi å gjennomføre dette seminaret i nærmeste fremtid.

Også andre klubber som ønsker å ha barneidrettsansvarlig(e) i fremtid i klubben er også invitert til seminaret!

 

Foreslåtte datoer:

Lørdag: 13.3.21

Søndag: 14.3.21

Lørdag: 20.3.21

Søndag: 21.3.21

 

Påmeldingsfrist: 5.3.2021

 

Påmeldingen skjer gjennom klubben, sett inn dato og om seminaret skal avholdes på for-, eller ettermiddag. Flertallet av påmeldingene bestemmer deretter hvilken dag og tidspunkt seminaret skal avholdes!

Seminaret avholdes virtuelt.

Hvis det skal vise seg at det er stor interesse for dette seminaret, så har vi også muligheten for å avholde seminaret på to helger, slik at alle klubber som viser interesse kan delta!

Instruktør:       Dietmar Wolf

 

Påmeldingsskjema: INVITASJON BARNEIDRETTSEMINAR 2021