Tape over logo på støttedrakter

IPF kunngjorde sommeren 2021 at en del tidligere godkjente logoer ikke ville være godkjent etter 1. juli 2021 grunnet manglende betaling av logo-avgift. Kappi var en av disse logoene. Det ble avklart med IPF at det likevel som en overgangsordning ville bli godkjent støtteutstyr med disse logoene, forutsatt at logoen var tapet over. Det ble i tilbakemeldingen fra IPF ikke satt noen spesifikk dato for når dette ikke lenger ville være mulig. Norges styrkeløstforbund legger til grunn at utstyr med kappilogo kan brukes på støtteutstyr ut 2022, så lenge logoen er tapet over. Fra og med 1.1.2023 kommer ny liste over godkjent utstyr og godkjente logoer i IPF, og etter den tid vil det ikke være mulig å bruke støtteutstyr med kappi-logo selv om denne tapes over.

 

NB! Denne tolkningen legges til grunn på stevner i Norge, men vi kan ikke garantere at dette vil bli håndtert sånn også på internasjonale stevner.

 

Ikke-støttende utstyr som T-skjorter og singletter kan kun ha godkjente logoer.