Det er fremdeles ikke kommet noe veiledning eller presisering fra IPF om de nye benkpressreglene, så inntil det eventuelt kommer noe informasjon som sier noe annet, skal de nye reglene praktiseres som i skrivet som er vedlagt her.