Generelle kriterier

 (Se idrettslige krav (kg) lenger ned på siden)
NSF har en visjon; Vi løfter sammen og skaper rene vinnere. Alle landslag og representasjonslag i NSF skal bestå av utøvere som kan vise til tydelige antidopingholdninger og atferd. Det er viktig at alle utøvere som tas ut på landslag i NSF er bevisst sin rolle som gode forbilder for våre yngre medlemmer. De som skal representere NSF internasjonalt må kunne være gode ambassadører for idretten der mottoet Sterk, blid og dopingfri er vist gjennom tydelige standpunkt og handling. Våre landslag og representasjonslag skal representere glede, fellesskap, helse og ærlighet» De holdninger som representeres gjennom utmeldte utøvere og løftere som har deltatt i styrkebasert konkurranse utenfor NIF (uten etablert antidopingreglement og oppfølging av regelverk), uten samtidig å være medlemmer av NIF, er ikke ønskelige på landslagene eller representasjonslagene. Utøvere med atferd som ikke er forenelig med antidopingstandpunktet til idretten anses ikke som gode forbilder for resten av medlemsmassen og er derfor ikke aktuelle for landslagene. Kun utøvere som kan vise til atferd som er forenelig med endret holdning der den generelle medlemsmassen vil sitte med samme oppfatning av utøveren som et godt forbilde vil dispensasjon fra det overstående kunne gis. Det å være en rollemodell med tydelige antidopingholdninger i ord og atferd vil være førende for unntak av de generelle kriteriene.

Kriterier for utøveres deltagelse

Generelle krav

  1. Utøveren må ha deltatt i minst 3 stevner. Av disse stevnene må minst 2 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM – status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.
  2. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.
  3. Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for utøvere som deltar på lagene
  4. Alle utøvere må ha gjennomført Ren Utøver. Diplom for gjennomført kurs sendes på e-post til Forbundskontoret før intern norsk søknadsfrist.
  5. Lisens skal være løst før den internasjonale påmeldingsfristen er ute. Dersom den internasjonale påmeldingsfristen er rett før et årsskifte, skal lisens løses innen 7. januar.

Idrettslige krav

Styrkeløft

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 72 84 84+
VM-Veteran 40-49 280,0 302,5 325,0 352,5 392,5 430,0 472,5
VM-Veteran 50-59 255,0 275,0 297,5 322,5 355,0 390,0 430,0
VM-Veteran 60-69 210,0 227,5 245,0 265,0 295,0 325,0 355,0
VM-Veteran +70 187,5 202,5 217,5 237,5 265,0 295,0 320,0
EM-Veteran 40-49 262,5 285,0 307,5 332,5 367,5 402,5 442,5
EM-Veteran 50-59 242,5 262,5 282,5 305,0 337,5 370,0 405,0
EM-Veteran 60-69 195,0 210,0 225,0 245,0 270,0 295,0 325,0
EM-Veteran +70 172,5 185,0 200,0 217,5 240,0 262,5 290,0

 

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM-Veteran 40-49 495,0 545,0 595,0 640,0 680,0 717,5 767,5 800,0
VM-Veteran 50-59 450,0 495,0 540,0 582,5 620,0 652,0 700,0 727,5
VM-Veteran 60-69 ** 370,0 407,5 445,0 480,0 510,0 535,0 570,0 595,0
VM-Veteran +70 ** 335,0 370,0 402,5 435,0 462,5 485,0 507,5 525,0
EM-Veteran 40-49 465,0 512,5 560,0 602,5 642,5 680,0 727,5 757,5
EM-Veteran 50-59 425,0 465,0 510,0 550,0 585,0 617,5 660,0 687,5
EM-Veteran 60-69 ** 340,0 375,0 410,0 442,5 470,0 495,0 515,0 530,0
EM-Veteran +70 ** 307,5 340,0 370,0 397,5 425,0 445,0 462,5 475,0

 

* Arrangeres for tiden ikke.
** Omregnet fra poeng. +70 trukket 10%.

 

Styrkeløft utstyrsfritt

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 72 84 84+
VM-Veteran 40-49 215,0 232,5 250,0 270,0 297,5 325 357,5
VM-Veteran 50-59 187,5 202,5 217,5 235,0 260,0 285,0 312,5
VM-Veteran 60-69 160,0 172,5 187,5 202,5 222,5 245,0 270,0
VM-Veteran +70 132,5 142,5 155,0 167,5 185,0 205,0 225,0
EM-Veteran 40-49 202,5 220,0 237,5 255,0 277,5 305,0 335,0
EM-Veteran 50-59 177,5 192,5 207,5 222,5 247,5 270,0 295,0
EM-Veteran 60-69 147,5 160,0 172,5 187,5 202,5 222,5 247,5
EM-Veteran +70 122,5 130,0 142,5 152,5 167,5 182,5 205,0

 

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM-Veteran 40-49 380,0 420,0 457,5 495,0 525,0 555,0 580,0 605,0
VM-Veteran 50-59 332,5 367,5 402,5 435,0 462,5 487,5 507,5 527,5
VM-Veteran 60-69** 285,0 315,0 345,0 372,5 395,0 417,5 435,0 455,0
VM-Veteran +70** 237,5 262,5 287,5 310,0 330,0 345,0 360,0 375,0
EM-Veteran 40-49 357,5 395,0 430,0 465,0 495,0 525,0 550,0 572,5
EM-Veteran 50-59 315,0 345,0 380,0 410,0 437,5 457,0 477,5 497,5
EM-Veteran 60-69** 262,5 290,0 317,5 342,5 365,0 387,5 400,0 412,5
EM-Veteran +70** 217,5 240,0 265,0 282,5 302,5 315,0 327,5 340,0

**Omregnet fra poeng. +70 trukket 10%.

 

Benkpress

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 72 84 84+
VM-Veteran 40-49 75,0 80,0 87,5 95,0 105,0 115,0 125,0
VM-Veteran 50-59 65,0 70,0 75,0 82,5 90,0 100,0 110,0
VM-Veteran 60-69 55,0 60,0 65,0 70,0 77,5 85,0 92,5
VM-Veteran +70 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 70,0 77,5
EM-Veteran 40-49 70,0 75,0 80,0 87,5 95,0 105,0 115,0
EM-Veteran 50-59 62,5 67,5 72,5 80,0 87,5 95,0 105,0
EM-Veteran 60-69 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 70,0 77,5
EM-Veteran +70 37,5 42,5 47,5 52,5 55,0 57,5 65,0

 

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120+
VM-Veteran 40-49 140,0 155,0 170,0 185,0 197,5 210,0 220,0 230,0
VM-Veteran 50-59 120,0 135,0 147,5 162,5 175,0 187,5 200,0 212,5
VM-Veteran 60-69 105,0 115,0 125,0 135,0 145,0 152,5 157,5 162,5
VM-Veteran +70 92,5 102,5 112,5 120,0 127,5 135,0 140,0 145,0
EM-Veteran 40-49 130,0 145,0 160,0 172,5 185,0 197,5 205,0 217,5
EM-Veteran 50-59 117,5 130,0 142,5 155,0 167,5 177,5 187,5 197,5
EM-Veteran 60-69 92,5 102,5 112,5 120,0 127,5 135,0 140,0 145,0
EM-Veteran +70 82,5 92,5 100,0 107,5 115,0 120,0 125,0 130,0

 

Benkpress utstyrsfritt

Damer

Vektklasse 47 52 57 63 72 84 84
VM-Veteran 40-49 55,0 60,0 65,0 72,5 80,0 87,5 95,0
VM-Veteran 50-59 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 75,0 82,5
VM-Veteran 60-69 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0
VM-Veteran +70 32,5 35,0 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5
EM-Veteran 40-49 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 80,0 87,5
EM-Veteran 50-59 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 72,5 80,0
EM-Veteran 60-69 32,5 35,0 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5
EM-Veteran +70 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 45,0 50,0

 

Herrer

Vektklasse 59 66 74 83 93 105 120 120
VM-Veteran 40-49 105,0 115,0 127,5 137,5 150,0 160,0 167,5 175,0
VM-Veteran 50-59 90,0 100,0 110,0 122,5 132,5 142,5 152,5 162,5
VM-Veteran 60-69 80,0 87,5 95,0 102,5 110,0 115,0 120,0 125,0
VM-Veteran +70 70,0 77,5 85,0 90,0 95,0 102,5 107,5 110,0
EM-Veteran 40-49 97,5 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 155,0 165,0
EM-Veteran 50-59 87,5 97,5 107,5 117,5 125,0 135,0 142,5 150,0
EM-Veteran 60-69 70,0 77,5 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0
EM-Veteran +70 62,5 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

 

Benkpress IPC

Damer

Vektklasse 41 45 50 55 61 67 73 79 86 86+
VM-veteran 47,5 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

 

Herrer

Vektklasse 49 54 59 65 72 80 88 97 107 107+
VM-veteran 85,0 95,0 102,5 112,5 122,5 132,5 140,0 147,5 152,5 157,5