Invitasjon Trener II, del 1

Til klubber, regioner/kretser og dere som har deltatt på Trener 1 kurs

 

Innbydelse – Trener II kurs i styrkeløft

 

Trener II kurset vil gi deltakerne en grundig trenerkompetanse for trenere på regionalt/nasjonalt nivå og er det 3. utdanningstrinnet (til sammen 4) på trenerpyramiden til NSF.

 

For å delta på Trener II kurs må man ha gjennomgått Aktivitetslederkurs og Trener I kurs i NSF. For å få kompetanse som Trener II må begge kurshelgene følges!

 

Kurshelg 1:

TID:                Lørdag 2. og søndag 3. juli 2016

Instruktør:       Dietmar Wolf

 

Kurshelg 2:

TID:                Lørdag 24. og søndag 25. september 2016

Instruktør:       Dietmar Wolf

 

STED:             Toppidrettssentret, 0806 Oslo, Sognsveien 228

http://www.olympiatoppen.no/kontakt/finnfrem/page721.html

 

Økonomi:        Deltakerne må dekke sine egne reiseutgifter.

NSF dekker losji, kost, litteratur og andre kursutgifter.

 

NSF har booket losji for kursdeltagerne på toppidrettssenteret fra fredag 1.7. – 3.7.16.

 Ved losjibehov, vær så vennlig og før opp dato fra – til ved påmelding!

 

Ta med skrivesaker, kalkulator, treningsklær, gode joggesko og gjerne PC’en

 

Søknaden skal inneholde informasjon om:

Navn, klubb, fødselsdato og tidligere trenerkurs (med dato), losibehov

 

Påmelding må skje gjennom klubben (forman/sportslig leder)

 

I tillegg må søker svare på følgende spørsmål:

Hva har du gjort etter at du var med på A-kurs eller Trener I kurs i regi av NSF?

Hvorfor ønsker du å delta på Trene II kurs og hva skal du eventuelt bruke trenerkompetansen til?

På hvilket nivå har du ambisjoner som trener?

 

 

Søknadsfrist: 13. JUNI 2016. påmelding sendes til

Dietmar Wolf, dietmarw57@gmail.com , dietmarwolf@yahoo.no og

Bjørnar Brende Smestad, bjornasm@gmail.com

 

 

Last ned hele innbydelsen HER.