Styrereferat 2 -2016

STYRKELØFTFORBUND

 

Styrereferat 2 -2016

 

Tid og sted: 28.-29.mai, Scandic Oslo City
Tilstede:   Inger Blikra, Janne Gunn Gaard, Renate Evertsen, Morten Novum, Pål Nilsen, Per Ø Fjeld, Bjørnar Smedstad

Forfall:
Referent:  Janne Gunn Gaard
 

Telefonmøte og styremøte:

26.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

27.-28.2 – Styremøte

15.3 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

26.4 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

28.-29.5 – Styremøte

28.6 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

27.-28.08 – Styremøte

27.9 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

25.10 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

26.-27.11 – Styremøte
 

Avsluttede Saker

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

26/13 Endring i organisasjonshåndboka.

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

23/14 Tilbud på ny lisensforsikring

24/14 Bingoavtalen (utsatt?)

1/15 Budsjett 2015

2/15 Sponsor på streaming

3/15 Gjennomføring av trener I i 2015.

4/15 Tinget

5/15 Idrettstinget

6/15 Disiplinærsaker

12/15 Gjennomgang av aktivitetsmidler regioner 2016

13/15 Oppdatering av organisasjonshåndboken og vedlegg i NB etter Tinget

14/15 Arrangører NM

3/16 Standardbrev/informasjonsskriv til utsendelse ved sletting av ikke-godkjente resultat.

5/16 Gå opp møteplan og melding av nye saker til styremøter

23/13 Journalføring

2/16 Utarbeide «kjøreregler» for påmelding og billettbestilling, Veteran

6/16 Post 3 rapport

13/16 Endrede krav til nye klubber

 

 

Saker behandlet av AU

1/16 Dispensasjonssøknad manglende lisens for Lars Kirkebøen, RM Østafjell

2/16 NM Benkpress UF Bergen 2016

3/16 Dispensasjon UF-Bergen SK

4/16 Dispensasjonssøknad  Lenja AK

5/16 Dispensasjonssøknad Nidarø SK

6/16 Dispensasjonssøknad manglende lisens for Are Farmen,  KAK

7/16 Dispensasjonssøknad for forsen påmelding til junior NM for Kristin J.Pettersen

8/16 Dispensasjonssøknad for endring av vektklasse, Jan Roytvand

9/16 Dispensasjonssøknad for gjesteløfter under NM 2016, Johan Veinfors

 

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

10/15 Nordisk

 

Forslag om å gjeninnføre Nordisk åpen styrkeløft og benkpress. Forslag om å arrangere hvert år, annen hvert år med og uten utstyr.

NPF kongressen er utsatt til mai, der saken vil bli tatt opp.

 

Ansvarlig: styret

Status: Videreføres

 

11/15 VPL 2016

 

VPL 2016 ble gjennomgått og ajourført.
Versjon 1.0 er gjeldende fra 1.mars.

 

Ansvarlig: styret

Status: Videreføres

 

 


NYE SAKER

1/16 Organisasjonshåndboka – endelig gjennomgang

Organisasjonshåndboka er revidert, men må ha en siste gjennomgang før den legges ut.
Alle tar en kontroll på eget ansvarsområde, før den publiseres på nettsiden til NSF.
Frist for kommentarer/tilbakemelding er 15.08.2016

Ansvarlig: Morten

Status: Videreføres

 

 
4/16 Oppgang av ansvarsområder vedrørende sosiale medier, spesielt Facebook.

Renate utarbeider utkast til en publiseringskalender for oppdatering av aktiviteter på forbundets nettside. Kalenderen skal gjenspeile VPL, og når utkastet er etablert skal styrets medlemmer fylle inn aktiviteter som reflekterer den enkeltes ansvarsområde.
Viktige saker linkes også til Facebook.

Hvem svarer på hva?

Ved henvendelser på NSFs Facebook-side, vil Renate i hovedsak svare på spørsmål, skulle det være et organisatorisk spørsmål videresendes det til Tone. Dersom det er et idrettspolitisk spørsmål videresendes det til NSFs styrerepresentant med ansvar for det aktuelle fagområdet.

Ansvarlig: Renate og styret

Status: Pågår

 

7/16 Videreføring av praksis for norske rekorder


Dagens praksis avviker fra IPF regelverk, det opprettes av den årsak et vedlegg til NB som presiserer dette. Forslag om endring sendes IPF.
Ansvarlig: Per

Status: Videreføres

 

 

8/16 Lagring og samarbeid

 

All kommunikasjon som inneholder vedtak eller andre forpliktende dokumenter skal arkiveres hensiktsmessig. Må finne en god løsning som sikrer sporbarhet mht. dokumenter og mail.
Tone sjekker ut Super Office og presentere et forslag til løsning.
Skal delta på Webinar vedrørende dette 10.03.16.

 

Dropbox, utvide kapasitet og se på funksjonalitet mht. løsningen som er presentert med tanke på organisasjoner/idrettslag. Vurdere oppgradering, Morten ser på utvidet dropbox løsning.

 

Ansvarlig: Tone og Morten

Status: Videreføres

 
9/16 Streaming – investering av utstyr

 

For å tilby bedre sendinger fra norske mesterskap kjøpes et ekstra kamera, ATEM Television Studio, samt en pc som håndterer programmet.
Innkjøpene har en ramme på 40000,- pengene tas fra egenkapitalen.

Ansvarlig: Renate

Status: Pågår

 

 

10/16 Nordisk for ungdom og junior 2017

 

Det er Norges Styrkeløftforbund som har gleden av å invitere til ungdom og junior – Nordisk 2017.
I den anledning mangler det arrangør, og dette må på plass så snart som mulig.

Det vil bli sendt ut invitasjon til å søke som arrangør.

Det er vedtatt en arrangementsstøtte på nkr. 25000,- til arrangør.

Arrangeres i Oktober 2017.

 

Ansvarlig: Pål

Status: Pågår

 

 

 

12/16 VM 2020

 

Forberede søknad VM 2020

Til info ble vi enige på siste ting om å søke VM i 2020, så vi har et år på oss til å forberede en søknad.

Mulig arrangør/arrangører kontaktes.

 

Ansvarlig: Morten

Status:  Pågår

 

14/16

Styremedlemmers mandat

De enkelte styremedlemmene har ulike fagområder som beskrevet i Organisasjonshåndboka. For å sikre en effektiv saksbehandling er det et behov for å klargjøre hvilket mandat den enkelte har på sitt fagområde. Hvert styremedlem bes derfor om å utarbeide et forslag til mandat for sitt område.

Som et eksempel har det nylig vært en sak hvor en NM-arrangør ønsker å flytte et NM arrangement 1 dag, fra lørdag-søndag til fredag-lørdag. Er dette en sak for styret i fellesskap, eller er det noe den stevneansvarlige bør ha mandat til å beslutte selv? Videre, bør stevneansvarlig ha mandat til å godkjenne flytting av mesterskap f.eks inntil 2 uker fram eller tilbake uten at hele styret skal involveres?

Ansvarlig: Morten
Status:  Videreføres

 

15/16

Aktivitetssøknader regioner
Utlysningsbrev oppdateres med nye godkjente kurs.

Ansvarlig: Bjørnar
Status: Viderføres

16/16 –  Startkontigent norske mesterskap
Standardbrev fra Forbundet. Formulering om sanksjonsmuligheter ved manglende betaling. Tas inn i organisasjonsboka.

Ansvarlig: Per
Status: Videreføres