Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite

NIFs flyktningfond – søknadsfrist 13. mars

Informasjon fra NIF,

Alle idrettslag i Norge som ønsker å bidra med idrettsaktivitet for flyktninger kan søke om inntil 25.000 kroner til idrettsaktivitet i mottak eller til inkludering i idrettslag.

Søknadsfrist er 13. mars.

Les sak på  https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/gi-flyktninger-mulighet-til-a-oppleve-idrettsglede/