Samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene i 2018 (Idrettsregistreringen) – informasjon om tidsplan

Idrettslagene skal iht. forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, innen 30. april hvert år rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. – utfyllende informasjon finnes her. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon.

Informasjon om tidsfrister mv samordnet søknad og rapportering 2018