Overnatting i forbindelse med internasjonale stevner.

Spørsmålet om overnatting på andre hoteller enn stevnehotellet mot å betale bot til IPF er forelagt Inger Blikra, President i NSF, som gir følgende svar:

Norges styrkeløftforbund kan ikke akseptere at norske løftere bryter IPFs regler for overnatting på stevnehotell i forbindelse med internasjonale mesterskap. Dette går ut over forbundets omdømme internasjonalt. Norske utøvere skal bo på oppsatte stevnehotell under mesterskapet, og bestillingen skal skje gjennom forbundskontoret slik våre uttaksregler sier. (ekstra overnattingsdøgn som ferietur i forkant eller etterkant av mesterskapet kan utøverne bestille selv etter eget ønske).

Også reise til mesterskap skal bestilles gjennom forbundskontoret slik reglene for uttak tydelig beskriver. Dette er nødvendig for å synliggjøre forbundets grad av egenfinansiering, noe som har direkte innvirkning på tilskuddsmidlene vi får fra NIF. Med lavere synlig grad av egenfinansiering vil vi få mindre tilskudd til aktiviteter som dommerkurs, trenerkurs, ungdomssamlinger, kurs i klubbene og regiontrenerordningen. Derfor er det helt nødvendig at disse bestillingene går gjennom forbundskontoret og viderefaktureres derfra.

Utøvere som velger å bryte reglene for internasjonal deltagelse kan ikke regne med å bli tatt ut til internasjonale mesterskap.