Angående kvalifiseringsperiode til NM

Resultater oppnådd fra og med juli 2018 kan brukes som kvalifisering til årets NM Styrkeløft Utstyrsfritt.

Kvalifiseringsperioden til NM er gitt i nasjonale bestemmelser (NB). I følge NB 7.2.5 b er kvalifiseringsperioden til NM f.o.m. NM det ene året og frem til påmeldingsfristen for neste års NM. Dette gir normalt ca. ett års kvalifiseringsperiode minus de seks ukene som er påmeldingsfristen.

I år er NM Styrkeløft Utstyrsfritt flyttet nesten fire måneder frem i tid, så kvalifiseringsperioden er blitt forkortet tilsvarende. Dette er en utilsiktet innkorting av kvalifiseringsperioden, og styret har derfor bestemt at resultater oppnådd fra og med juli 2018 og frem til påmeldingsfristen kan brukes som kvalifisering til årets NM utstyrsfritt. Påmeldingsfristen endres ikke.

Styret vil til Tinget 2019 fremme forslag til endring av NB 7.2.5.b som regulerer kvalifiseringsperioden ved store endringer i terminlisten.