Tinget 2021 Reiseutgiftsfordeling

Reiseutgiftsfrodelingen er godkjent av kontrollkomiteens leder Sigve Valentinsen

 

Reiseutgiftfordeling-2021-tinget_